PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: Hồ Đặng Lan Anh (DĐ: 0914.006597)

Điện thoại bàn: 0234.3890824

Fax: 0234.3866240

Email: tchc.cangvuhue@gmail.com

 

PHÒNG THANH TRA –

AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI

Trưởng phòng: Lê Xuân Hoà (DĐ: 0984.254560)

Điện thoại bàn: 0234.3856775

Email: cvhhtthue.attthh@gmail.com

PHÒNG TÀI VỤ

Trưởng phòng: Đào Thị Loan (DĐ: 0905.111469)

Điện thoại bàn: 0234.3866911 / 0234.3866119

Email: taivu.cangvuhue@gmail.com

 

 

PHÒNG PHÁP CHẾ

Trưởng phòng: Trần Hoàng Lê (DĐ: 0915.529229)

Điện thoại bàn: 0234.3956106

Email: phapche.hue@gmail.com

                       phapche.hue@vinamarine.gov.vn

    

 

BỘ PHẬN TRỰC BAN TẠI KHU VỰC THUẬN AN

Điện thoại bàn: 0234.3866156

Email: pc.antoan@gmail.com

 

 

ĐẠI DIỆN CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ TẠI CHÂN MÂY

Trưởng Đại diện: Trần Đình Trú (DĐ: 0983.145705)

Điện thoại bàn: 0234.3872613

FAX: 0234.3872612

Email: daidiencvchanmay@gmail.com