VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 29/01/2019

Thứ Sáu, 25/01/2019, 16:09 GMT+7

VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ

 

HUE - 01 - 2019

Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng          : Thuận An

    Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế hoàn thành ngày 26/01/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" hải đồ) như sau:

1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -3,1m (âm ba mét mốt).

2. Đoạn luồng từ cặp phao số 1, 2 đến phao số 4

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -4,3m (âm bốn mét ba).

3. Đoạn luồng từ phao số 4 đến phao số 5

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -5,0m (âm năm mét).

4. Đoạn luồng từ phao số 5 đến cảng Thuận An

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -4,5m (âm bốn mét rưỡi).

Lưu ý: Điểm cạn có độ sâu -4,3m, tại khu vực thượng lưu phao số 5 khoảng 105m và cách biên phải luồng khoảng 5m.

5. Vùng quay tàu O1

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°33'14.9"

107°38'21.1"

16°33'11.2"

107°38'27.7"

 

độ sâu đạt -2,4m (âm hai mét tư).

6. Vùng quay tàu O2

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°33'20.9"

107°38'28.7"

16°33'17.2"

107°38'35.3"

 

độ sâu đạt -4,0m (âm bốn mét).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

            Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50019, VN4N0019;

(Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)