VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH NHẬN BIẾT CÁC PHAO BÁO HIỆU SỐ 3A, 7, 9 TRÊN LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 17/5/2019

Thứ Sáu, 31/05/2019, 13:24 GMT+7

HUE-05-2019

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Thừa Thiên - Huế

: Thuận An

: 3A, 7, 9

 

 

 

STT

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

3A

16°34'04.3"

107°37'20.6"

16°34'00.7"

107°37'27.2"

2

7

16°33'34.4"

107°37'54.6"

16°33'30.7"

107°38'01.2"

3

9

16°33'23.4"

107°38'13.4"

16°33'19.7"

107°38'20.0"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thay đổi đặc tính nhận biết các phao báo hiệu số 3A, 7, 9 trên luồng hàng hải Thuận An như sau:

1. Phao báo hiệu số 3A:

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°34'04.3"

107°37'20.6"

16°34'00.7"

107°37'27.2"

 

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

a) Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

- Số hiệu: Chữ “3A” màu trắng;

- Chiều cao toàn bộ: 4,6m tính đến mặt nước;

b) Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây [Fl.G.3s];

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

2. Phao báo hiệu số 7:

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°33'34.4"

107°37'54.6"

16°33'30.7"

107°38'01.2"

 

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

a) Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

- Số hiệu: Số “7” màu trắng;

- Chiều cao toàn bộ: 4,6m tính đến mặt nước;

b) Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây [Fl.G.3s];

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

3. Phao báo hiệu số 9:

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°33'23.4"

107°38'13.4"

16°33'19.7"

107°38'20.0"

 

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

a) Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

- Số hiệu: Số “9” màu trắng;

- Chiều cao toàn bộ: 4,6m tính đến mặt nước;

b) Đặc tính nhận biết ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây [Fl.G.3s];

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

(Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)