Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ

Thứ Ba, 24/03/2020, 16:10 GMT+7

Theo Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 00 giờ 00 phút ngày 22 tháng 3 năm 2020. Không áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao...), nhưng phải thực hiện nghiêm các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc và được cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

- Tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân, áp dụng từ 0 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2020.

======================================================

According to the Conclusion of The Prime Minister at the Notice No. 118/TB-VPCP by Government Office dated March 21, 2020:

- The temporary suspension of entry for all foreigners entering Vietnam shall be applied since 0h on March 22, 2020 to prevent and control Covid-19. This shall not be applied for those entering Vietnam for diplomatic, official purposes and other special circumstances (such as for participation in major diplomatic events; or being experts, business managers, highly-skilled workers…). However, these entrants shall be subject to mandatory medical declaration, other effective regulations at designated areas at ports of entry and shall have to isolate themselves at places of residence as currently regulated.

- Temporary suspension of entry due to Covid-19 shall also be applied to all overseas Vietnamese and their relatives who have been granted with certificate of visa exemption, also effective since 0h on March 22, 2020.

 

Các bài đã đăng