VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CÁC PHAO BÁO HIỆU SỐ 2, 3A, 4, 4A LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 26/10/2020

Thứ Hai, 26/10/2020, 16:55 GMT+7

HUE-37-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thừa Thiên Huế

: Thuận An

: Phao số 2, 3A, 4, 4A

:

 

 

Tên

báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 2

16°35'00.1"

107°37'02.9"

16°34'56.4"

107°37'09.5"

Phao số 3A

16°34'04.3"

107°37'20.6"

16°34'00.7"

107°37'27.2"

Phao số 4

16°34'26.1"

107°37'07.9"

16°34'22.4"

107°37'14.5"

Phao số 4A

16°34'39.1"

107°37'08.8"

16°34'35.6"

107°37'15.4"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố các phao báo hiệu số 2, 3A, 4, 4A luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số 2, 3A, 4, 4A luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 26/10/2020.

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

Các bài đã đăng