VỀ VIỆC THAY ĐỔI VỊ TRÍ PHAO BÁO HIỆU SỐ 1, PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG VÀ THAY ĐỔI VỊ TRÍ PHAO BÁO HIỆU SỐ 2 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 23/11/2020

Thứ Hai, 23/11/2020, 13:01 GMT+7

HUE-25-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thừa Thiên - Huế

: Thuận An

: Phao số 1, 2

:

 

 

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 1

16°34'59,2"

107°36'58,9"

16°34'55,6"

107°37'05,5"

Phao số 2

16°35'00,1"

107°37'02,9"

16°34'56,4"

107°37'09,5"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 1, 2 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế về vị trí thiết kế mới;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thay đổi vị trí phao báo hiệu số 1, phục hồi hoạt động và thay đổi vị trí phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế như sau:

1. Thay đổi vị trí phao báo hiệu số 1:

Phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã được thay đổi vị trí về vị trí thiết kế mới như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°35'00,4"

107°37'02,5"

16°34'56,8"

107°37'09,1"

 

Các đặc tính báo hiệu hàng hải khác của phao 1 không thay đổi

2. Phục hồi hoạt động và thay đổi vị trí phao báo hiệu số 2:

Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã được phục hồi và thay đổi vị trí về vị trí thiết kế mới như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°35'00,8"

107°37'05,8"

16°34'57,1"

107°37'12,4"

 

Các đặc tính báo hiệu hàng hải khác của phao 2 không thay đổi

- Thông báo hàng hải số 350(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26/10/2020 không còn hiệu lực.

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

Các bài đã đăng