VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG BÁO HIỆU HÀNG HẢI AIS “ẢO” BÁO HIỆU VỊ TRÍ TÀU CÔNG THÀNH 27 BỊ ĐẮM KHU VỰC VÙNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 04/3/2021

Thứ Năm, 04/03/2021, 15:24 GMT+7

HUE-06-2021

 

Vùng biển

: Thừa Thiên Huế

 Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

CONG THANH 27 WRECK

16°23'21,7"

107°55'15,3"

16°23'18,0"

107°55'21,8"

 

Căn cứ báo cáo sự cố hệ thống AIS lắp đặt tại trạm Quản Tượng của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: tạm ngừng hoạt động báo hiệu hàng hải AIS “ảo” báo hiệu vị trí tàu Công Thành 27 bị đắm khu vực vùng biển Thừa Thiên Huế kể từ ngày 04/3/2021.

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

Các bài đã đăng