VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU SỐ 2 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 30/4/2021

Thứ Sáu, 30/04/2021, 14:01 GMT+7

HUE-13-2021

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thừa Thiên Huế

: Thuận An

: Phao số 2

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°35'00,8"

107°37'05,8"

16°34'57,1"

107°37'12,4"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố  phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/4/2021.

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

Các bài đã đăng