VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CÁC PHAO BÁO HIỆU X1, X2 KHỐNG CHẾ KHU VỰC THI CÔNG XÂY DỰNG BẾN SỐ 2 CẢNG CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 26/6/2021

Thứ Bảy, 26/06/2021, 15:20 GMT+7

 

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CÁC PHAO BÁO HIỆU X1, X2 KHỐNG CHẾ KHU VỰC THI CÔNG XÂY DỰNG BẾN SỐ 2 CẢNG CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ


HUE-21-2021

Vùng biển

Tên báo hiệu

: Thừa Thiên Huế

: Phao X1, X2

 

 

 Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

X1

16°19'52.0"

108°00'35.9"

16°19'48.4"

108°00'42.5"

X2

16°19'43.8"

108°00'43.6"

16°19'40.2"

108°00'50.2"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty BĐATHH Trung Bộ về việc thu hồi các phao báo hiệu X1, X2 khống chế khu vực thi công xây dựng bến số 2 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo các phao báo hiệu X1, X2 khống chế khu vực thi công xây dựng bến số 2 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế chấm dứt hoạt động từ ngày 26/6/2021.

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)