VỀ KHU VỰC THI CÔNG VÀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY LẮP ĐOẠN 100M KÈ CHẮN CÁT PHÍA NAM (ĐỢT 1) THUỘC DỰ ÁN XỬ LÝ KHẨN CẤP KHẮC PHỤC XÓI LỞ BỜ BIỂN HẢI DƯƠNG NGÀY 23/7/2021

Thứ Sáu, 23/07/2021, 11:09 GMT+7

HUE-25-2021

Vùng biển

: Thừa Thiên - Huế

 

 

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 507/QLDAGT ngày 21/7/2021 của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế; Văn bản số 1021/CVHHTTH-PC ngày 29/6/2021 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế về việc chấp thuận phương tiện thi công công trình xây lắp đoạn 100m kè chắn cát phía Nam (đợt 1) thuộc dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công công trình xây lắp đoạn 100m kè chắn cát phía Nam (đợt 1) thuộc dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương như sau:

        1. Khu vực thi công:

        Khu vực thi công được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TC1

 16°34'27.5"

 107°37'38.6"

 16°34'23.8"

 107°37'45.2"

TC2

 16°34'31.7"

 107°37'41.3"

 16°34'28.1"

 107°37'47.9"

TC3

 16°34'36.5"

 107°37'39.2"

 16°34'32.8"

 107°37'45.8"

PTC

 16°34'39.1"

 107°37'45.4"

 16°34'35.4"

 107°37'52.0"

TC4

 16°34'31.2"

 107°37'48.9"

 16°34'27.5"

 107°37'55.5"

TC5

 16°34'24.1"

 107°37'44.4"

 16°34'20.4"

 107°37'51.0"

 

        2. Phương tiện thi công:

Tên phương tiện

Số đăng ký

Chủng loại

Quang Thọ SLMB 01

ĐNa - 0607

Sà lan chở hàng trên boong

Quang Thọ 15

ĐNa - 0684

Tàu kéo đẩy

 

        3. Thời gian thi công: Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 15/12/2021.

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

Các bài đã đăng