• 1. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 22/11/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   Tian Shan

   Hongkong

   7760

   11560

   18h00 22/11/2019

   China

   Chân Mây

   /

    Vietlong

   My Thinh

   VN

   8414

   14348

   25/11/2019

   China

   Chân Mây

   /

    Vietlong

    

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Minh Thành 26 VN 1665 3117.2 18h00 22/11/2019 Chân Mây Thanh Hóa / /
    

    

 • 2. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 21/11/2019 (Cập nhật lúc 16h00)
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   Tian Shan

   Hongkong

   7760

   11560

   18h00 22/11/2019

   China

   Chân Mây

   /

    Vietlong

    

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Hùng Khánh 226

   VN

   1996

   4989.94

   18h00 21/11/2019

   Chân Mây

   Sơn Dương

   /

   /

    

    

    

    

 • 3. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 21/11/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

   /

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Hùng Khánh 226

   VN

   1996

   4989.94

   21/11/2019

   Chân Mây

   Hải Dương

   /

   /

    

    

    

 • 4. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 20/11/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   Viking Orion

   Norway

   47861

   3640

   07h00 20/11/2019

   Hòn Gai

   Chân Mây

   /

   Seaborne

   Xuân Thiều VN 150 8601 17h00 20/11/2019 Đà Nẵng Chân Mây Tàu kéo /
    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Viking Orion

   Norway

   47861

   3640

   17h30 20/11/2019

   Chân Mây

   Hiệp Phước

   /

   Seaborne

   Deryoung Spring HongKong 6278 8300.54 15h30 20/11/2019 Chân Mây Taichung Cát Vietlong
    

    

    

 • 5. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 19/11/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   Minh Thành 26

   VN

   1665

   3117.2

   01h00 19/11/2019

   Đồng Nai

   Chân Mây

   Than

   /

   Gia Bảo 388

   VN

   1461

   3215.91

   06h30 19/11/2019

   Dung Quất

   Chân Mây

   Cát

   /

   Hoài Sơn 28 VN 1661 3539.6 12h30 19/11/2019 Hải Dương V5 Than /
    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Quang Anh GM

   VN

   2971

   4997.4

   06h00 19/11/2019

   Chân Mây

   Hải Phòng

   Xăng

   PTSC

   Gia Bảo 388 VN 1461 3215.91 13h00 19/11/2019 Chân Mây Dung Quất / /
   Minh Trường 18 VN 2999 5083 15h00 19/11/2019 Chân Mây China Titan Vietfracht
   Spring Sapo HongKong 7762 11308 17h00 19/11/2019 Chân Mây Taichung Cát trắng Sunrise
    

    

    

 • 6. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 18/11/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   Quang Anh GM

   VN

   2971

   4997.4

   22h00 17/11/2019

   Dung Quất

   Chân Mây

   3423 tấn xăng M95

   PTSC

   Deryoung Spring

   HongKong

   6278

   8300.54

   07h00 18/11/2019

   Hải Phòng

   Chân Mây

   /

   Vietlong

   Bao Feng

   Panama

   18036

   29952

   08h00 18/11/2019

   HongKong

   Chân Mây

   /

   Sunrise

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

    

    

    

 • 7. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 17/11/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   Hùng Phát 26

   VN

   1599

   3043.87

   04h00 17/11/2019

   Dung Quất

   Chân Mây

   Cát

   /

   Gia Bảo 388

   VN

   1461

   3215.91

   06h00 17/11/2019

   Dung Quất

   Chân Mây

   Cát

   /

   Hùng Khánh 226 VN 1996 4989.94 08h00 17/11/2019 Hải Phòng Chân Mây Than /
   Quang Anh GM VN 2971.4 4997.4 22h00 17/11/2019 Dung Quất Chân Mây Xăng M95 PTSC
    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Sơn Lộc 09

   VN

   1599

   3126.1

   07h30 17/11/2019

   Chân Mây

   Nghi Sơn

   /

   /

   Hùng Phát 26 VN 1599 3043.87 13h0017/11/2019 Chân Mây Dung Quất / /
   Gia Bảo 388 VN 1461 3215.91 15h0017/11/2019 Chân Mây Dung Quất / /
    

    

 • 8. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 16/11/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Trọng Trung 89

   VN

   1830

   3085

   06h00 16/11/2019

   Chân Mây

   Dung Quất

   /

   PTSC

    

    

    

    

 • 9. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 15/11/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   Trọng Trung 89

   VN

   1830

   3085

   02h00 15/11/2019

   Dung Quất

   Chân Mây

   Dầu DO

   PTSC

    

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

    

    

    

    

 • 10. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 14/11/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   Sơn Lộc 09 VN 1599 3126 14/11/2019 Đồng Nai Chân Mây Than /

   Minh Trường 18

   VN

   2999

   5083

   15/11/2019

   Cần Thơ

   Chân Mây

   /

   Vietfracht

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   All Marine 09

   VN

   1992

   3175.3

   09h00 14/11/2019

   Chân Mây

   Vũng Áng

   M92

   PTSC

    

    

 • 11. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 13/11/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   Gia Bảo 388

   VN

   1461

   3215.91

   07h00 13/11/2019

   Dung Quất

   Chân Mây

   Cát

   /

   Hùng Phát 26 VN 1599 3043.78 08h00 13/11/2019 Dung Quất Chân Mây Cát /
   All Marine 9 VN 1992 3175.3 10h00 13/11/2019 Dung Quất Chân Mây M92 PTSC
    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Hao Hung 66

   Panama

   30146

   34201

   08h00 13/11/2019

   Chân Mây

   China

   Dăm gỗ

   Hao Hung QN

   Sông Hàn

   VN

   180

   178

   11h00 13/11/2019

   Chân Mây

   Đà Nẵng

   /

   /

   Gia Bảo 388 VN 1461 3215.91 16h00 13/11/2019 Chân Mây Dung Quất / /
    

    

    

 • 12. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 12/11/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   LE LAPEROUSE

   FRANCE

   9976

   1384

   07h00 12/11/2019

   HON GAI

   CHÂN MÂY

   HÀNH KHÁCH

   SAIGON CRUISES CORP

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   THÀNH ĐẠT 18-BLC

   VN

   1599

   3.068,9

   09H00 12/11/2019

   CHÂN MÂY

   CAM RANH

   /

   /

   LE LAPEROUSE FRANCE 9976 1384 19h00 12/11/2019 CHÂN MÂY Đà Nẵng Hành khách SAIGON CRUISES CORP
    

    

    

 • 13. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 11/11/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

    

    

    

 • 14. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 10/11/2019
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

    

    

    

 • 15. Kế hoạch tàu đến và rời cảng ngày 09/11/2019 (Cập nhật lúc 15h00)
  • THÔNG BÁO TÀU ĐẾN CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày đến

   Cảng rời cuối cùng

   Cảng đến

   Hàng hóa

   Đại lý

   Thành Đạt 18 BLC

   VN

   1599

   3068,9

   17h00 09/11/2019

   Quy Nhơn

   Chân Mây

   /

   /

    

    

    

   THÔNG BÁO TÀU RỜI CẢNG

   Tên tàu

   Quốc tịch

   GT

   DWT

   Ngày rời

   Cảng rời

   Cảng đích

   Hàng hóa

   Đại lý

   Đông An

   VN

   5552

   7091

   21h00 09/11/2019

   Chân Mây

   Taipei

   Cát Trắng

   Vietlong

    

    

    

    

Trang 1 / 15