STT
Tên văn bản
Tải về
Thông tư số 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải
Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021 của Bộ Tài chính quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hả
Thông tư số 90/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải và
Quy định Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải và thu phí, lệ phí hàng hải