In trang này
 • 1. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÙNG QUAY TÀU VÀ VÙNG NƯỚC TRƯỚC BẾN SỐ 2 CẢNG CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 02/8/2023
  • HUE - 23 - 2023

   Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng             : Luồng hàng hải Chân Mây

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 289/ĐĐN-CM ngày 31/7/2023 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây;

             Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng quay tàu và vùng nước trước Bến số 2 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

            1. Vùng quay tàu

          Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 340m, tâm O2 tại vị trí có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°19'50.1"

   108°00'48.4"

   16°19'46.4"

   108°00'55.0"

    

          Độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không).

          2. Vùng nước trước Bến số 2

          Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   ĐT1

   16°19'44.5"

   108°00'55.5"

   16°19'40.9"

   108°01'02.1"

   ĐT2

   16°19'52.6"

   108°00'55.6"

   16°19'48.9"

   108°01'02.2"

   ĐT3

   16°19'53.0"

   108°00'55.6"

   16°19'49.3"

   108°01'02.2"

   ĐT4

   16°19'53.0"

   108°00'59.0"

   16°19'49.3"

   108°01'05.5"

   ĐT5

   16°19'51.8"

   108°00'58.9"

   16°19'48.2"

   108°01'05.5"

   TB1

   16°19'44.5"

   108°00'58.9"

   16°19'40.8"

   108°01'05.5"

    

   Độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không).

   Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 8.7m đến 9.9m, nằm dọc theo tuyến mép bến, từ điểm TB1 về phía Bắc khoảng 222m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 5m.

   (Nguồn Tổng Công ty bảo đảm an toàn hải Miền Bắc)

 • 2. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHU NƯỚC, VÙNG QUAY TÀU, VÙNG ĐẬU TÀU TRƯỚC BẾN SỐ 2 CẢNG CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 30/6/2021
  • HUE - 23 - 2021

   Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng             : Luồng hàng hải Chân Mây

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 282/ĐĐN-CM ngày 25/6/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây;

             Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật khu nước, vùng quay tàu, vùng đậu tàu trước Bến số 2 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 hải đồ" như sau:

          1. Khu nước kết nối Bến số 2 cảng Chân Mây với luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế

          Trong phạm vi khu nước kết nối được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   KN4

   16°19'52.7"

   108°00'36.7"

   16°19'49.0"

   108°00'43.3"

   KN2

   16°19'44.6"

   108°00'45.0"

   16°19'40.9"

   108°00'51.6"

   KN1

   16°19'44.5"

   108°00'53.9"

   16°19'40.9"

   108°01'00.4"

   ĐT1

   16°19'44.5"

   108°00'55.5"

   16°19'40.9"

   108°01'02.1"

   ĐT2

   16°19'52.6"

   108°00'55.6"

   16°19'48.9"

   108°01'02.2"

   KN5

   16°19'52.7"

   108°00'42.3"

   16°19'49.0"

   108°00'48.9"

          Độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không).

            2. Vùng quay tàu

          Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 340m, tâm tại vị trí có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°19'50.1"

   108°00'48.4"

   16°19'46.4"

   108°00'55.0"

    

          Độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không).

          3. Vùng đậu tàu trước Bến số 2

          Trong phạm vi vùng đậu tàu trước Bến số 2 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   ĐT1

   16°19'44.5"

   108°00'55.5"

   16°19'40.9"

   108°01'02.1"

   ĐT2

   16°19'52.6"

   108°00'55.6"

   16°19'48.9"

   108°01'02.2"

   ĐT3

   16°19'53.0"

   108°00'55.6"

   16°19'49.3"

   108°01'02.2"

   ĐT4

   16°19'53.0"

   108°00'59.0"

   16°19'49.3"

   108°01'05.5"

   ĐT5

   16°19'51.8"

   108°00'58.9"

   16°19'48.2"

   108°01'05.5"

   TB1

   16°19'44.5"

   108°00'58.9"

   16°19'40.8"

   108°01'05.5"

   Độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thủy ra vào khu nước kết nối Bến số 2 cảng Chân Mây lưu ý phao báo hiệu N nằm gần biên phải trong phạm vi khu nước chuyển tiếp từ luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế vào khu nước kết nối với Bến số 2 cảng Chân Mây, cách điểm KN4 của khu nước khoảng 30m về phía Đông.

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

    - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • 3. VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CÁC PHAO BÁO HIỆU X1, X2 KHỐNG CHẾ KHU VỰC THI CÔNG XÂY DỰNG BẾN SỐ 2 CẢNG CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 26/6/2021
  •  

   VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CÁC PHAO BÁO HIỆU X1, X2 KHỐNG CHẾ KHU VỰC THI CÔNG XÂY DỰNG BẾN SỐ 2 CẢNG CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ


   HUE-21-2021

   Vùng biển

   Tên báo hiệu

   : Thừa Thiên Huế

   : Phao X1, X2

    

    

    Tọa độ địa lý:

   Tên phao

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   X1

   16°19'52.0"

   108°00'35.9"

   16°19'48.4"

   108°00'42.5"

   X2

   16°19'43.8"

   108°00'43.6"

   16°19'40.2"

   108°00'50.2"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty BĐATHH Trung Bộ về việc thu hồi các phao báo hiệu X1, X2 khống chế khu vực thi công xây dựng bến số 2 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo các phao báo hiệu X1, X2 khống chế khu vực thi công xây dựng bến số 2 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế chấm dứt hoạt động từ ngày 26/6/2021.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 4. VỀ KHU VỰC THI CÔNG VÀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG CÔNG TRÌNH NẠO VÉT KHU QUAY TÀU, KHU NƯỚC KẾT NỐI CẦU CẢNG VỚI HỆ THỐNG LUỒNG CÔNG CỘNG THUỘC DỰ ÁN BẾN SỐ 2 - CẢNG CHÂN MÂY NGÀY 29/4/2021
  • HUE-12-2021

    

   Vùng biển

   : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng

   : Chân Mây

                  Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 172/CV-ĐĐN ngày 27/4/2021 của Công ty Cổ phần cảng Chân Mây;

           Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét khu quay tàu, khu nước kết nối cầu cảng với hệ thống luồng công cộng thuộc Dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây như sau:

            1. Khu vực thi công:

            Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   N1

   16°19'53,0"

   108°00'59,2"

   16°19'49,3"

   108°01'05,7"

   ĐT4

   16°19'53,0"

   108°00'59,0"

   16°19'49,3"

   108°01'05,5"

   ĐT3

   16°19'53,0"

   108°00'55,6"

   16°19'49,3"

   108°01'02,2"

   ĐT2

   16°19'52,6"

   108°00'55,6"

   16°19'48,9"

   108°01'02,2"

   KN5

   16°19'52,7"

   108°00'42,3"

   16°19'49,0"

   108°00'48,9"

   KN4

   16°19'52,7"

   108°00'36,7"

   16°19'49,0"

   108°00'43,3"

   KN2

   16°19'44,6"

   108°00'45,0"

   16°19'40,9"

   108°00'51,6"

   KN1

   16°19'44,5"

   108°00'53,9"

   16°19'40,9"

   108°01'00,4"

   ĐT1

   16°19'44,5"

   108°00'55,5"

   16°19'40,9"

   108°01'02,1"

   TB1

   16°19'44,5"

   108°00'58,9"

   16°19'40,8"

   108°01'05,5"

   N2

   16°19'44,5"

   108°00'59,1"

   16°19'40,8"

   108°01'05,7"

    

            2. Các phương tiện tham gia thi công:

   Tên phương tiện

   Số đăng ký

   Chủng loại

   Tàu kéo

   LA-06514

   Tàu kéo

   Thái Bình Dương 17

   LA-07526

   Tàu hút

    

            3. Thời gian thi công: Từ ngày 29/4/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

   HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

            Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

             Ghi chú:  Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • 5. VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CÁC PHAO BÁO HIỆU SỐ X1, X2 BÁO HIỆU KHU VỰC THI CÔNG NẠO VÉT KHU QUAY TÀU, KHU NƯỚC KẾT NỐI CẦU CẢNG VỚI HỆ THỐNG LUỒNG CÔNG CỘNG THUỘC DỰ ÁN BẾN SỐ 2 - CẢNG CHÂN MÂY 01-9-2020
  • HUE-28-2020

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên Huế

   : Chân Mây

   : Phao số X1, X2

   :

    

   Tên phao báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   X1

   16°19'52.0"

   108°00'35.9"

   16°19'48.4"

   108°00'42.5"

   X2

   16°19'43.8"

   108°00'43.6"

   16°19'40.2"

   108°00'50.2"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc thu hồi các phao báo hiệu số X1, X2 báo hiệu khu vực thi công nạo vét khu quay tàu, khu nước kết nối cầu cảng với hệ thống luồng công cộng thuộc dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số X1, X2 báo hiệu khu vực thi công nạo vét khu quay tàu, khu nước kết nối cầu cảng với hệ thống luồng công cộng thuộc dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây chấm dứt hoạt động từ ngày 01/9/2020.

   Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 6. VỀ KHU VỰC THI CÔNG CÔNG TRÌNH NẠO VÉT KHU QUAY TÀU, KHU NƯỚC KẾT NỐI CẦU CẢNG VỚI HỆ THỐNG LUỒNG CÔNG CỘNG THUỘC DỰ ÁN BẾN SỐ 2 - CẢNG CHÂN MÂY NGÀY 25/6/2020
  • HUE-21-2020

    

   Vùng biển

   : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng

   : Chân Mây

                  Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 208/ĐDN-CM ngày 19/6/2020 của Công ty Cổ phần cảng Chân Mây; Văn bản số 411/CVHHTTH-PC ngày 30/3/2020 về việc chấp thuận cho phương tiện tiến hành nạo vét khu nước thuộc Dự án bến số 2 - Cảng Chân Mây; Văn bản số 450/CVHHTTH-PC ngày 03/4/2020 về việc chấp thuận gia hạn cho phương tiện thi công nạo vét khu nước thuộc Dự án bến số 2 - Cảng Chân Mây của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế;

           Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét khu quay tàu, khu nước kết nối cầu cảng với hệ thống luồng công cộng thuộc Dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây như sau:

            1. Khu vực thi công

            Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   N1

   16°19'53.0"

   108°00'59.2"

   16°19'49.3"

   108°01'05.7"

   ĐT4

   16°19'53.0"

   108°00'59.0"

   16°19'49.3"

   108°01'05.5"

   ĐT3

   16°19'53.0"

   108°00'55.6"

   16°19'49.3"

   108°01'02.2"

   ĐT2

   16°19'52.6"

   108°00'55.6"

   16°19'48.9"

   108°01'02.2"

   KN5

   16°19'52.7"

   108°00'42.3"

   16°19'49.0"

   108°00'48.9"

   KN4

   16°19'52.7"

   108°00'36.7"

   16°19'49.0"

   108°00'43.3"

   KN2

   16°19'44.6"

   108°00'45.0"

   16°19'40.9"

   108°00'51.6"

   KN1

   16°19'44.5"

   108°00'53.9"

   16°19'40.9"

   108°01'00.4"

   ĐT1

   16°19'44.5"

   108°00'55.5"

   16°19'40.9"

   108°01'02.1"

   TB1

   16°19'44.5"

   108°00'58.9"

   16°19'40.8"

   108°01'05.5"

   N2

   16°19'44.5"

   108°00'59.1"

   16°19'40.8"

   108°01'05.7"

             2. Các phương tiện tham gia thi công:

   STT

   Số đăng ký

   Chủng loại

   1

   LA-06514

   Tàu kéo

   2

   LA-07486

   Tàu hút

   3

   LA-07526

   Tàu hút

   4

   SG-3864

   Tàu kéo

    

            3. Thời gian thi công: từ ngày 25/6/2020 đến ngày 31/7/2020

   HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

            Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 7. VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ CÁC PHAO X1, X2 BÁO HIỆU KHU VỰC THI CÔNG NẠO VÉT KHU QUAY TÀU, KHU NƯỚC KẾT NỐI CẦU CẢNG VỚI HỆ THỐNG LUỒNG CÔNG CỘNG THUỘC DỰ ÁN BẾN SỐ 2 - CẢNG CHÂN MÂY NGÀY 14/02/2020
  •  

   HUE-01-2020

       Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế

       Tên luồng               : Chân Mây

       Tên báo hiệu           : X1, X2

       Tọa độ địa lý

   Tên báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   X1

   16°19'44.5"

   108°00'57.9"

   16°19'40.8"

   108°01'04.5"

   X2

   16°19'51.8"

   108°00'57.9"

   16°19'48.2"

   108°01'04.5"

    

   Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 33/ĐĐN-CM ngày 11/02/2020 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo các phao X1, X2 báo hiệu khu vực thi công nạo vét khu quay tàu, khu nước kết nối cầu cảng với hệ thống luồng công cộng thuộc dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây được điều chỉnh đến vị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

   Tên báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   X1

   16°19'52.0"

   108°00'35.9"

   16°19'48.4"

   108°00'42.5"

   X2

   16°19'43.8"

   108°00'43.6"

   16°19'40.2"

   108°00'50.2"

    

   Các đặc tính khác của các phao X1, X2 không thay đổi (tham khảo Thông báo hàng hải số 189(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 04/7/2018).

   Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

          + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: Thị trấn Thuận An - Phú Vang - Thừa Thiên Huế
 • Đề nghị không xuất bản lại nội dung trên http://cangvu.hue@vinamarine.gov.vn