VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHAO CÁC BÁO HIỆU E2, 8 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ 20/3/2019

Thứ Sáu, 22/03/2019, 14:00 GMT+7

 

HUE-02-2019

    Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế

    Tên luồng               : Thuận An

    Tên báo hiệu           : E2, 8

    Tọa độ địa lý

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E2

 16°34'38.5"

107°37'05.1"

16°34'34.8"

107°37'11.7"

8

 16°33'40.3"

107°37'53.6"

16°33'36.6"

107°38'00.2"

 

Căn cứ báo cáo về việc thu hồi các phao báo hiệu E2, 8 trên luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu E2, 8 chấm dứt hoạt động từ ngày 20/3/2019.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50019, VN4N0019;

(Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)