Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020”

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện cuộc thi “Tìm hiều về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020”

Thứ Hai, 16/11/2020, 14:18 GMT+7

Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020” của Bộ GTVT tại Quyết định số 1933/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2020, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc phổ biến về cuộc thi và tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị mình tham gia thi. Đồng thời, tích cực tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân khác cùng tham gia cuộc thi.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 3