ký kết Quy chế phối hợp hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 với các Cảng vụ Hàng hải miền Trung

HỘI NGHỊ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 2 VÀ CÁC CẢNG VỤ HÀNG HẢI MIỀN TRUNG VÀ GIAO BAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Thứ Sáu, 16/08/2019, 08:40 GMT+7

Ngày 13 tháng 8 năm 2019, được sự thống nhất của các đơn vị, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện Quy chế trong 6 tháng đầu năm 2019 và ký kết Quy chế phối hợp hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 với các Cảng vụ Hàng hải miền Trung.
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2