• 1. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT LUỒNG HÀNG HẢI CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 19/5/2020
  •  

   HUE - 17 - 2020

   Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng                   : Chân Mây

       Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế được hoàn thành ngày 13/5/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

   1. Luồng tàu:

    Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -12,2m (âm mười hai mét hai).

   2. Vùng quay tàu:

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 235m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

    16°20'00.3"

    108°00'46.3"

    16°19'56.6"

    108°00'52.9"

    

   Độ sâu đạt: -11,2 (âm mười một mét hai).

   Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -11,0m, dài khoảng 80m, tại khu vực biên phía Đông Nam vùng quay tàu, đối diện với Cảng Chân Mây. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 20m.

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Chân Mây đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nói trên./.

             Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14S0020;

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • 2. VỀ VIỆC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU 3A LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 27/4/2020
  • HUE-16-2020

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên Huế

   : Thuận An

   : Phao 3A

    

    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°34'04.3"

   107°37'20.6"

   16°34'00.7"

   107°37'27.2"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu 3A luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

           Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 3A luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

           Thông báo hàng hải số: 133(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 24/4/2020 không còn hiệu lực.

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

             - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 3. VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU 3A LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 24/4/2020
  • HUE-15-2020

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên Huế

   : Thuận An

   : Phao 3A

    

    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°34'04.3"

   107°37'20.6"

   16°34'00.7"

   107°37'27.2"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu 3A luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu 3A luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 24/4/2020.

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

             - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 4. VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ CÁC PHAO BÁO HIỆU SỐ 0, 1, 2 VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 13/4/2020
  • HUE-14-2020

    

   Vùng biển

   : Thừa Thiên Huế

   Tên luồng

   : Thuận An

   Tên báo hiệu

   : Phao số 0, 1, 2

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc điều chỉnh các phao báo hiệu số 0, 1, 2 luồng hàng hải Thuận An; Bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An hoàn thành ngày 13/4/2020.

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu số 0, 1, 2 và thông số kỹ thuật luồng hàng hải Thuận An như sau:

   1. Điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu

   Các phao báo hiệu số 0, 1, 2 được điều chỉnh về vị trí mới như sau:

   Tên phao

   Hệ VN2000

   Hệ WGS84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Phao số 0

   16°35'29,4"

   107°36'55,9"

   16°35'25,7"

   107°37'02,5"

   Phao số 1

   16°34'59,2"

   107°36'58,9"

   16°34'55,6"

   107°37'05,5"

   Phao số 2

   16°35'00,1"

   107°37'02,9"

   16°34'56,4"

   107°37'09,5"

    

   Đặc tính khác của phao không thay đổi.

   2. Thông số luồng hàng hải

   2.1 Điều chỉnh hướng tuyến luồng

   Tuyến luồng hàng hải Thuận An đoạn từ phao số 0 đến phao số 6 điều chỉnh hướng tuyến như sau:

   STT

   Đoạn luồng

   Hướng tuyến

   điều chỉnh

   1

   Từ phao 0 đến cặp phao số 1, 2

   170°37'-350°37'

   2

   Từ cặp phao 1, 2 đến phao số 4A

   164°44'-344°44'

   3

   Từ phao số 4A đến phao số 4

   192°05'-12°05'

   4

   Từ phao số 4 đến phao số 6

   136°12'-316°12'

    

   Đoạn luồng từ phao số 6 vào đến cảng Thuận An có hướng tuyến không thay đổi

   2.2 Độ sâu luồng hàng hải

   2.2.1 Đoạn luồng từ phao số 0 đến thượng lưu phao số 4 khoảng 150m:

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,5m (âm hai mét rưỡi).

   Lưu ý: Dải cạn dài khoảng 50m nằm bên trái luồng cách cặp phao số 1, 2 về phía hạ lưu khoảng 250m, dải cạn có độ sâu hạn chế từ -1,6m đến -2,0m khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m.

   2.2.2 Đoạn luồng từ thượng lưu phao số 4 khoảng 150m đến cảng Thuận An

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -4,5m (âm bốn mét rưỡi).

   2.2.3 Vùng quay tàu O1

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'14.9"

   107°38'21.1"

   16°33'11.2"

   107°38'27.7"

    

   độ sâu đạt: -2,3m (âm hai mét ba).

   2.2.4 Vùng quay tàu O2

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'20.9"

   107°38'28.7"

   16°33'17.2"

   107°38'35.3"

    

   độ sâu đạt: -4,5m (âm bốn mét rưỡi).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

        Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

                     - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 5. VỀ TẦM HIỆU LỰC BAN NGÀY CỦA HỆ THỐNG BÁO HIỆU HÀNG HẢI LUỒNG HÀNG HẢI CHÂN MÂY - NGÀY 27/3/2020
  • HUE-13-2020

   Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng         : Chân Mây

   Căn cứ báo cáo số 137/CTBĐATHHTB-KTKT ngày 20/3/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Chân Mây;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tầm hiệu lực ban ngày của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Chân Mây (với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74) như sau:

   Tên báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Tầm hiệu lực ban ngày (Hải lý)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Phao số 0

   16°21'13.2"

   107°59'42.8"

   16°21'09.6"

   107°59'49.4"

   1.9

   Phao số 1

   16°20'48.7"

   107°59'54.5"

   16°20'45.0"

   108°00'01.1"

   1.6

   Phao số 2

   16°20'52.4"

   108°00'00.5"

   16°20'48.7"

   108°00'07.0"

   1.6

   Phao số 3

   16°20'20.7"

   108°00'13.3"

   16°20'17.0"

   108°00'19.9"

   1.6

   Phao số 4

   16°20'24.8"

   108°00'20.3"

   16°20'21.1"

   108°00'26.9"

   1.6

   Phao số 5

   16°19'51.9"

   108°00'23.6"

   16°19'48.2"

   108°00'30.2"

   1.5

   Phao số 6

   16°20'09.5"

   108°00'30.2"

   16°20'05.8"

   108°00'36.8"

   1.5

   Phao W

   16°20'08.3"

   108°00'53.3"

   16°20'04.7"

   108°00'59.9"

   1.5

   Phao N

   16°19'52.2"

   108°00'37.9"

   16°19'48.5"

   108°00'44.5"

   1.5

    

           Các đặc tính khác của những báo hiệu hàng hải trên không thay đổi.

   Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

                  + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 6. VỀ TẦM HIỆU LỰC BAN NGÀY CỦA HỆ THỐNG BÁO HIỆU HÀNG HẢI LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - NGÀY 27/3/2020
  • HUE-12-2020

   Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng         : Thuận An

   Căn cứ báo cáo số 137/CTBĐATHHTB-KTKT ngày 20/3/2020 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Thuận An;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tầm hiệu lực ban ngày của hệ thống báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Thuận An (với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74) như sau:

   Tên báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Tầm hiệu lực ban ngày (Hải lý)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   I. Phao báo hiệu hàng hải

   Phao số 0

   16°35'30.0"

   107°37'00.2"

   16°35'26.4"

   107°37'06.8"

   1.8

   Phao số 1

   16°35'00.3"

   107°37'02.7"

   16°34'56.7"

   107°37'09.3"

   1.5

   Phao số 2

   16°35'00.8"

   107°37'06.3"

   16°34'57.2"

   107°37'12.9"

   1.5

   Phao số 3A

   16°34'04.3"

   107°37'20.6"

   16°34'00.7"

   107°37'27.2"

   1.5

   Phao số 4

   16°34'26.1"

   107°37'07.9"

   16°34'22.4''

   107°37'14.5"

   1.5

   Phao số 4A

   16°34'39.1"

   107°37'08.8"

   16°34'35.5"

   107°37'15.4"

   1.5

   Phao số 5

   16°33'53.5"

   107°37'36.3"

   16°33'49.8"

   107°37'42.9"

   1.5

   Phao số 6

   16°34'06.8"

   107°37'24.6"

   16°34'03.1"

   107°37'31.2"

   1.5

   Phao số 7

   16°33'34.3"

   107°37'54.5"

   16°33'30.7"

   107°38'01.2"

   1.5

   Phao số 9

   16°33'23.4"

   107°38'13.4"

   16°33'19.7"

   107°38'20.0"

   1.5

   Phao số 11

   16°33'20.2"

   107°38'24.4"

   16°33'16.5"

   107°38'31.0"

   1.5

   II. Đăng tiêu báo hiệu hàng hải

   Đăng tiêu TK1

   16°34'37.6"

   107°37'04.5"

   16°34'34.0"

   107°37'11.1"

   2.7

   Đăng tiêu TK2

   16°33'39.7"

   107°37'55.2"

   16°33'36.0"

   107°38'01.8"

   2.7

   Đăng tiêu TK3

   16°33'39.7"

   107°37'49.0"

   16°33'36.0"

   107°37'55.6"

   2.7

    

           Các đặc tính khác của những báo hiệu hàng hải trên không thay đổi.

   Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

                  + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 7. VỀ VIỆC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG VÀ THAY ĐỔI VỊ TRÍ PHAO BÁO HIỆU SỐ 4 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 16/3/2020
  • HUE-08-2020

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên Huế

   : Thuận An

   : Phao số 4

    

    

    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°34'25.3"

   107°37'10.6"

   16°34'21.6"

   107°37'17.2"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã được phục hồi và điều chỉnh về vị trí mới có tọa độ như sau:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°34'26,1"

   107°37'07,9"

   16°34'22,4"

   107°37'14,5"

    

   Các đặc tính khác của phao báo hiệu số 4 không thay đổi.

   Thông báo hàng hải số: 64(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 29/02/2020 không còn hiệu lực.

   Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

                   + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 8. VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU SỐ 4 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 29/02/2020
  • HUE-06-2020

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên Huế

   : Thuận An

   : Phao số 4

    

    

    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°34'25.3"

   107°37'10.6"

   16°34'21.6"

   107°37'17.2"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 29/02/2020.

   Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

                   + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 9. VỀ VIỆC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU SỐ 2 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 29/02/2020
  • HUE-07-2020

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên Huế

   : Thuận An

   : Phao số 2

    

    

    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°35'00.8"

   107°37'06.3"

   16°34'57.2"

   107°37'12.9"

    

             Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

           Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

           Thông báo hàng hải số: 43(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 18/02/2020 không còn hiệu lực.

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 10. VỀ VIỆC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ ĐÈN TRÊN PHAO BÁO HIỆU SỐ 4 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 26/02/2020
  •  

   HUE-04-2020

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên - Huế

   : Thuận An

   : Phao số 4

   :

    

    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°34'25.3"

   107°37'10.6"

   16°34'21.6"

   107°37'17.2"

    

            Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc khắc phục sự cố thiết bị đèn trên phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

           Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn báo hiệu ban đêm của phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

           Thông báo hàng hải số: 44(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 19/02/2020 không còn hiệu lực.

   Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

                   + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • 11. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 24/02/2020
  • HUE - 02 - 2020

   Vùng biển         : Thừa Thiên Huế

   Tên luồng                   : Thuận An

       Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế hoàn thành ngày 18/02/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" hải đồ) như sau:

   1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến thượng lưu phao số 4 khoảng 150m

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -1,5m (âm một mét rưỡi).

   Lưu ý: Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -0,6m đến -1,4m, nằm bên trái luồng, từ phao số 4 về phía hạ lưu khoảng 220m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 22m.

   2. Đoạn luồng từ thượng lưu phao số 4 khoảng 150m đến cảng Thuận An

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -4,5m (âm bốn mét rưỡi).

   3. Vùng quay tàu O1

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'14.9"

   107°38'21.1"

   16°33'11.2"

   107°38'27.7"

    

   độ sâu đạt: -2,3m (âm hai mét ba).

   4. Vùng quay tàu O2

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'20.9"

   107°38'28.7"

   16°33'17.2"

   107°38'35.3"

    

   độ sâu đạt: -4,5m (âm bốn mét rưỡi).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng; Lưu ý đi về bên phải luồng khi đi qua khu vực có dải cạn tại khu vực phao số 4 nêu trên.

     Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

                     + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 12. VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ ĐÈN TRÊN PHAO BÁO HIỆU SỐ 4 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 19/02/2020
  • HUE-03-2020

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên - Huế

   : Thuận An

   : Phao số 4

   :

    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°34'25.3"

   107°37'10.6"

   16°34'21.6"

   107°37'17.2"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố thiết bị đèn trên phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn trên phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 19/02/2020.

   Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

                   + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 13. VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU SỐ 2 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 18/02/2020
  • HUE-02-2020

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên - Huế

   : Thuận An

   : Phao số 2

   :

    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°35'00.8"

   107°37'06.3"

   16°34'57.2"

   107°37'12.9"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 18/02/2020.

   Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

                  + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 14. VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ CÁC PHAO X1, X2 BÁO HIỆU KHU VỰC THI CÔNG NẠO VÉT KHU QUAY TÀU, KHU NƯỚC KẾT NỐI CẦU CẢNG VỚI HỆ THỐNG LUỒNG CÔNG CỘNG THUỘC DỰ ÁN BẾN SỐ 2 - CẢNG CHÂN MÂY NGÀY 14/02/2020
  •  

   HUE-01-2020

       Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế

       Tên luồng               : Chân Mây

       Tên báo hiệu           : X1, X2

       Tọa độ địa lý

   Tên báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   X1

   16°19'44.5"

   108°00'57.9"

   16°19'40.8"

   108°01'04.5"

   X2

   16°19'51.8"

   108°00'57.9"

   16°19'48.2"

   108°01'04.5"

    

   Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 33/ĐĐN-CM ngày 11/02/2020 của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo các phao X1, X2 báo hiệu khu vực thi công nạo vét khu quay tàu, khu nước kết nối cầu cảng với hệ thống luồng công cộng thuộc dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây được điều chỉnh đến vị trí thiết kế mới có tọa độ như sau:

   Tên báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   X1

   16°19'52.0"

   108°00'35.9"

   16°19'48.4"

   108°00'42.5"

   X2

   16°19'43.8"

   108°00'43.6"

   16°19'40.2"

   108°00'50.2"

    

   Các đặc tính khác của các phao X1, X2 không thay đổi (tham khảo Thông báo hàng hải số 189(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 04/7/2018).

   Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

          + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • 15. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT LUỒNG, VÙNG QUAY TÀU VÀ BẾN PHAO 5000 DWT CẢNG DẦU KHÍ PV OIL - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 30/12/2019
  • VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT LUỒNG, VÙNG QUAY TÀU VÀ BẾN PHAO 5000 DWT CẢNG DẦU KHÍ PV OIL - THỪA THIÊN HUẾ

    

   HUE - 24- 2019

   Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng             : Luồng vào Cảng dầu khí PV OIL

       Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 894/DKTTH-KHO ngày 20/12/2019 của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng, vùng quay tàu và bến phao 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

   1. Khu nước dùng chung của Bến số 3 cảng Chân Mây và bến phao 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL

       Trong phạm vi khu nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   BP3

   16°19'52.8"

   108°00'25.2"

   16°19'49.1"

   108°00'31.8"

   NV7

   16°19'40.5"

   108°00'44.8"

   16°19'36.8"

   108°00'51.4"

   KN2

   16°19'44.6"

   108°00'45.0"

   16°19'40.9"

   108°00'51.6"

   KN4

   16°19'52.7"

   108°00'36.7"

   16°19'49.0"

   108°00'43.3"

    

   Độ sâu đạt: -7,8m (âm bảy mét tám).

   2. Luồng tàu

          Luồng vào Bến phao 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL, từ vị trí tiếp giáp với khu nước dùng chung của Bến số 3 cảng Chân Mây và bến phao 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL đến vùng quay tàu, trong phạm vi đáy luồng có bề rộng 50m,  độ sâu đạt: -7,2m (âm bảy mét hai).

   3. Vùng quay tàu:

             Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 75m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   O-PV

   16°19'35.9"

   108°00'44.9"

   16°19'32.2"

   108°00'51.5"

    

   độ sâu đạt: -6,5m (âm sáu mét năm).

   4. Bến phao 5000 DWT:

         Trong phạm vi bến phao 5000 DWT được giới hạn bởi các điểm:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   NV2

   16°19'34.6"

   108°00'41.4"

   16°19'30.9"

   108°00'48.0"

   NV3

   16°19'33.0"

   108°00'40.2"

   16°19'29.4"

   108°00'46.8"

   NV4

   16°19'30.3"

   108°00'44.1"

   16°19'26.6"

   108°00'50.7"

   NV5

   16°19'31.9"

   108°00'45.3"

   16°19'28.2"

   108°00'51.9"

    

   độ sâu đạt: -6,6m (âm sáu mét sáu).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng vào bến phao neo tàu 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL - Thừa Thiên Huế đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

   Ghi chú: - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

                  - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14S0020;

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

Trang 1 / 3