• 1. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT LUỒNG HÀNG HẢI CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 25/10/2019
  • HUE - 18 - 2019

   Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng                   : Chân Mây

       Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế được hoàn thành ngày 18/10/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

   1. Luồng tàu:

    Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -12,2m (âm mười hai mét hai).

   2. Vùng quay tàu:

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 235m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

    16°20'00.3"

    108°00'46.3"

    16°19'56.6"

    108°00'52.9"

    

   Độ sâu đạt: -11,9m (âm mười một mét chín).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Chân Mây đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

   Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14S0020;

                  + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

   (Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 2. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 25/9/2019
  • HUE - 16 - 2019

   Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng                   : Thuận An

       Căn cứ bình đồ khảo sát nghiệm thu công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Thuận An năm 2019; bình đồ khảo sát định kỳ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế hoàn thành ngày 24/9/2019;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" hải đồ) như sau:

   1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -4,6m (âm bốn mét sáu).

   2. Đoạn luồng từ cặp phao số 1, 2 đến phao số 4

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -4,7m (âm bốn mét bảy).

   3. Đoạn luồng từ phao số 4 đến phao số 5

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -5,1m (âm năm mét mốt).

   4. Đoạn luồng từ phao số 5 đến cảng Thuận An

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -4,6m (âm bốn mét sáu).

   5. Vùng quay tàu O1

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'14.9"

   107°38'21.1"

   16°33'11.2"

   107°38'27.7"

    

   độ sâu đạt -2,2m (âm hai mét hai).

   6. Vùng quay tàu O2

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'20.9"

   107°38'28.7"

   16°33'17.2"

   107°38'35.3"

    

   độ sâu đạt -4,6m (âm bốn mét sáu).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

           Ghi chú: Hải đồ cập nhật: VN50019, V14N0019;

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 3. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHU CHUYỂN TẢI TẠI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 30/8/2019
  • HUE - 14 - 2019

   Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

      Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 30.08/2019-DN ngày 30/8/2019 của Công ty cổ phần Rainbow Việt Nam; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật khu chuyển tải tại Thuận An - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

         Trong phạm vi khu chuyển tải, được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 360m, tâm có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°35'33.3"

   107°37'55.2"

   16°35'29.6"

   107°38'01.8"

    

   độ sâu đạt: -17,1 (âm mười bảy mét mốt).

               Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

   Nguồn TCTY BĐATHHMB

 • 4. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 31/5/2019
  • HUE - 06 - 2019

   Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng                   : Thuận An

   Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế hoàn thành ngày 28/5/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" hải đồ) như sau:

   1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến phao số 4A

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -3,0m (âm ba mét).

   2. Đoạn luồng từ phao số 4A đến phao số 4

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -2,0m (âm hai mét).

   Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,8m, tại biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 4A khoảng 240m đến hạ lưu phao số 4 khoảng 150m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

   3. Đoạn luồng từ phao số 4 đến phao số 5

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -5,0m (âm năm mét).

   4. Đoạn luồng từ phao số 5 đến cảng Thuận An

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -4,4m (âm bốn mét bốn).

   Lưu ý: Điểm cạn có độ sâu -4,2m, tại khu vực thượng lưu phao số 5 khoảng 90m và cách biên phải luồng khoảng 4m.

   5. Vùng quay tàu O1

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'14.9"

   107°38'21.1"

   16°33'11.2"

   107°38'27.7"

    

   độ sâu đạt -2,2m (âm hai mét hai).

   6. Vùng quay tàu O2

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'20.9"

   107°38'28.7"

   16°33'17.2"

   107°38'35.3"

    

   độ sâu đạt -3,9m (âm ba mét chín).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn, điểm cạn nói trên.

               Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 5. VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH NHẬN BIẾT CÁC PHAO BÁO HIỆU SỐ 3A, 7, 9 TRÊN LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 17/5/2019
  • HUE-05-2019

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý:

   : Thừa Thiên - Huế

   : Thuận An

   : 3A, 7, 9

    

    

    

   STT

   Tên báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   1

   3A

   16°34'04.3"

   107°37'20.6"

   16°34'00.7"

   107°37'27.2"

   2

   7

   16°33'34.4"

   107°37'54.6"

   16°33'30.7"

   107°38'01.2"

   3

   9

   16°33'23.4"

   107°38'13.4"

   16°33'19.7"

   107°38'20.0"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thay đổi đặc tính nhận biết các phao báo hiệu số 3A, 7, 9 trên luồng hàng hải Thuận An như sau:

   1. Phao báo hiệu số 3A:

   - Tọa độ địa lý:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°34'04.3"

   107°37'20.6"

   16°34'00.7"

   107°37'27.2"

    

   - Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

   a) Đặc tính nhận biết ban ngày:

   - Hình dạng: Hình tháp lưới;

   - Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;

   - Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

   - Số hiệu: Chữ “3A” màu trắng;

   - Chiều cao toàn bộ: 4,6m tính đến mặt nước;

   b) Đặc tính nhận biết ban đêm:

   - Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây [Fl.G.3s];

   - Phạm vi chiếu sáng: 360°;

   - Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;

   - Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

   2. Phao báo hiệu số 7:

   - Tọa độ địa lý:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'34.4"

   107°37'54.6"

   16°33'30.7"

   107°38'01.2"

    

   - Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

   a) Đặc tính nhận biết ban ngày:

   - Hình dạng: Hình tháp lưới;

   - Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;

   - Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

   - Số hiệu: Số “7” màu trắng;

   - Chiều cao toàn bộ: 4,6m tính đến mặt nước;

   b) Đặc tính nhận biết ban đêm:

   - Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây [Fl.G.3s];

   - Phạm vi chiếu sáng: 360°;

   - Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;

   - Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

   3. Phao báo hiệu số 9:

   - Tọa độ địa lý:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'23.4"

   107°38'13.4"

   16°33'19.7"

   107°38'20.0"

    

   - Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

   a) Đặc tính nhận biết ban ngày:

   - Hình dạng: Hình tháp lưới;

   - Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;

   - Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

   - Số hiệu: Số “9” màu trắng;

   - Chiều cao toàn bộ: 4,6m tính đến mặt nước;

   b) Đặc tính nhận biết ban đêm:

   - Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây [Fl.G.3s];

   - Phạm vi chiếu sáng: 360°;

   - Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;

   - Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 6. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 25/3/2019
  •  

   HUE - 03 - 2019

   Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng         : Thuận An

       Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế hoàn thành ngày 19/3/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" hải đồ) như sau:

   1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -3,1m (âm ba mét mốt).

   2. Đoạn luồng từ cặp phao số 1, 2 đến phao số 4

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -4,4m (âm bốn mét tư).

   3. Đoạn luồng từ phao số 4 đến phao số 5

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -4,9m (âm bốn mét chín).

   4. Đoạn luồng từ phao số 5 đến cảng Thuận An

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -4,5m (âm bốn mét rưỡi).

   Lưu ý: Dải cạn dài 50m có độ sâu -4,4m, tại khu vực thượng lưu phao số 5 khoảng 100m, khu vực rộng nhất lấn vào biên phải luồng khoảng 8m.

   5. Vùng quay tàu O1

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'14.9"

   107°38'21.1"

   16°33'11.2"

   107°38'27.7"

    

   độ sâu đạt -2,4m (âm hai mét tư).

   6. Vùng quay tàu O2

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'20.9"

   107°38'28.7"

   16°33'17.2"

   107°38'35.3"

    

   độ sâu đạt -4,0m (âm bốn mét).

    

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

    

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • 7. VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHAO CÁC BÁO HIỆU E2, 8 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ 20/3/2019
  •  

   HUE-02-2019

       Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế

       Tên luồng               : Thuận An

       Tên báo hiệu           : E2, 8

       Tọa độ địa lý

   Tên báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   E2

    16°34'38.5"

   107°37'05.1"

   16°34'34.8"

   107°37'11.7"

   8

    16°33'40.3"

   107°37'53.6"

   16°33'36.6"

   107°38'00.2"

    

   Căn cứ báo cáo về việc thu hồi các phao báo hiệu E2, 8 trên luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu E2, 8 chấm dứt hoạt động từ ngày 20/3/2019.

   Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50019, VN4N0019;

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 8. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 29/01/2019
  • VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ

    

   HUE - 01 - 2019

   Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng          : Thuận An

       Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế hoàn thành ngày 26/01/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" hải đồ) như sau:

   1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -3,1m (âm ba mét mốt).

   2. Đoạn luồng từ cặp phao số 1, 2 đến phao số 4

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -4,3m (âm bốn mét ba).

   3. Đoạn luồng từ phao số 4 đến phao số 5

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -5,0m (âm năm mét).

   4. Đoạn luồng từ phao số 5 đến cảng Thuận An

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -4,5m (âm bốn mét rưỡi).

   Lưu ý: Điểm cạn có độ sâu -4,3m, tại khu vực thượng lưu phao số 5 khoảng 105m và cách biên phải luồng khoảng 5m.

   5. Vùng quay tàu O1

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'14.9"

   107°38'21.1"

   16°33'11.2"

   107°38'27.7"

    

   độ sâu đạt -2,4m (âm hai mét tư).

   6. Vùng quay tàu O2

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'20.9"

   107°38'28.7"

   16°33'17.2"

   107°38'35.3"

    

   độ sâu đạt -4,0m (âm bốn mét).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

               Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50019, VN4N0019;

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • 9. VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG PHAO CÁC BÁO HIỆU 0, 1, 2, 3, 4, E, E1 LUỒNG HÀNG HẢI CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 12/11/2018
  • HUE - 27- 2018

       Vùng biển               : Thừa Thiên - Huế

       Tên luồng               : Chân Mây

       Tên báo hiệu           : 0, 1, 2, 3, 4, E, E1

       Tọa độ địa lý

   Tên báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   0

   16°21'18.9"

   108°00'05.6"

   16°21'15.3"

   108°00'12.2"

   1

    16°20'55.0"

   108°00'14.5"

   16°20'51.3"

   108°00'21.1"

   2

    16°20'59.5"

   108°00'22.7"

   16°20'55.8"

   108°00'29.2"

   3

    16°20'33.2"

   108°00'27.5"

   16°20'29.5"

   108°00'34.1"

   4

    16°20'37.7"

   108°00'35.6"

   16°20'34.1"

   108°00'42.2"

   E

    16°20'11.4"

   108°00'40.5"

   16°20'07.8"

   108°00'47.1"

   E1

   16°20'05.6''

   108°00'37.7''

   16°20'02.0''

   108°00'44.3''

    

   Căn cứ báo cáo về việc thu hồi các phao báo hiệu 0, 1, 2, 3, 4, E, E1 trên luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu 0, 1, 2, 3, 4, E, E1 chấm dứt hoạt động từ ngày 12/11/2018.

   Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50020, VN4N0020;

                   + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.    

    

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 10. VỀ VIỆC THIẾT LẬP HỆ THỐNG BÁO HIỆU VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT TUYẾN LUỒNG ĐIỀU CHỈNH VÀO CẢNG CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 06/11/2018
  • HUE - 26 - 2018

   Vùng biển          : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng          : Chân Mây

             Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 296/BQLDA - KHKT ngày 30/10/2018 và số 297/BQLDA - KHKT ngày 30/10/2018 của BQL Dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế, công nghiệp – tỉnh Thừa Thiên Huế; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập hệ thống báo hiệu và thông số kỹ thuật tuyến luồng điều chỉnh vào cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế như sau:

   1. Thiết lập mới các phao báo hiệu

   1.1. Phao số 0 (phao báo hiệu đầu luồng):

   - Vị trí: Đặt tại đầu tuyến luồng.

   - Tọa độ địa lý :

   Tên phao

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   0

   16°21'13.2"

   107°59'42.8"

   16°21'09.6"

   107°59'49.4"

    

   - Tác dụng                 : Báo hiệu vùng nước an toàn, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu;

   - Hình dạng               : Hình tháp lưới;

   - Màu sắc                   : Sọc thẳng đứng màu trắng và đỏ xen kẽ;

   - Dấu hiệu đỉnh          : Một hình cầu màu đỏ;

   - Số hiệu                    : Chữ số “ 0 ” màu đen;

   - Đặc tính ánh sáng    : Ánh sáng trắng chớp Morse “A” chu kỳ 6,0 giây [Mo(A)6s];

   - Phạm vi chiếu sáng : 360°;

   - Chiều cao toàn bộ    : 5,9m tính đến mặt nước;

   - Chiều cao tâm sáng : 4,9m tính đến mặt nước;

   - Tầm hiệu lực           : 7,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0.74.

   1.2. Thiết lập mới các phao 1, 3, 5 (báo hiệu phía phải luồng)

   - Vị trí: Đặt tại phía phải luồng;

   - Tọa độ địa lý:

   Tên phao

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   1

   16°20'48.7"

   107°59'54.5"

   16°20'45.0"

   108°00'01.1"

   3

   16°20'20.7"

   108°00'13.3"

   16°20'17.0"

   108°00'19.9"

   5

   16°19'51.9"

   108°00'23.6"

   16°19'48.2"

   108°00'30.2"

    

   - Tác dụng                 : Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

   - Hình dạng               : Hình tháp lưới;

   - Màu sắc                   : Màu xanh lục;

   - Dấu hiệu đỉnh          : Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

   - Số hiệu                    : Các chữ số “1, 3, 5” màu trắng;

   - Đặc tính ánh sáng    : Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây [Fl.G.3s];

   - Phạm vi chiếu sáng : 360°;

   - Chiều cao toàn bộ    : 5,5m tính đến mặt nước;

   - Chiều cao tâm sáng : 4,6m tính đến mặt nước;

   - Tầm hiệu lực           : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

   1.3. Thiết lập mới phao 2, 4, 6 (báo hiệu phía trái luồng)

   - Vị trí: Đặt tại phía trái luồng;

   - Tọa độ địa lý:

   Tên phao

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   2

   16°20'52.4"

   108°00'00.5"

   16°20'48.7"

   108°00'07.0"

   4

   16°20'24.8"

   108°00'20.3"

   16°20'21.1"

   108°00'26.9"

   6

   16°20'09.5"

   108°00'30.2"

   16°20'05.8"

   108°00'36.8"

    

   - Tác dụng                 : Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;

   - Hình dạng               : Hình tháp lưới;

   - Màu sắc                   : Màu đỏ;

   - Dấu hiệu đỉnh          : Một hình trụ màu đỏ;

   - Số hiệu                    : Các chữ số “2, 4, 6” màu trắng;

   - Đặc tính ánh sáng    : Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây [Fl.R.3s];

   - Phạm vi chiếu sáng : 360°;

   - Chiều cao toàn bộ    : 5,5m tính đến mặt nước;

   - Chiều cao tâm sáng : 4,6m tính đến mặt nước;

   - Tầm hiệu lực           : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

   2. Hướng tuyến luồng

   Tuyến luồng điều chỉnh vào cảng Chân Mây – Thừa Thiên Huế có hướng tuyến như sau:

   - Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 5, 6 có hướng tuyến: 147°08' - 327°08';

   - Đoạn từ cặp phao số 5, 6 đến vùng quay tàu có hướng tuyến: 90°00' - 270°00'.

   3. Độ sâu luồng hàng hải

   Độ sâu tuyến luồng điều chỉnh vào cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

   3.1. Luồng tàu:

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải được thông báo phía trên, độ sâu đạt: -12,2 (âm mười hai mét hai).

   3.2. Vùng quay tàu:

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 235m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

    16°20'00.3"

    108°00'46.3"

    16°19'56.6"

    108°00'52.9"

    

   Độ sâu đạt: -11,9 (âm mười một mét chín).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thuỷ hoạt động trên tuyến luồng điều chỉnh vào cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

   Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

                 Hải đồ cần cập nhật: VN50020, VN4S0020, VN30011, VN300011.

    

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • 11. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐIỂM NEO ĐẬU TÀU CẤP XĂNG DẦU TRÊN MẶT NƯỚC TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 14/8/2018
  • HUE - 21 - 2018

   Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng         : Thuận An

               Căn cứ văn bản số 08.08/CV-TT ngày 08/8/2018 của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thủy Tân về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu điểm neo đậu tàu cấp xăng dầu trên mặt nước trong vùng nước cảng biển Thuận An - Thừa Thiên Huế;

             Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của điểm neo đậu tàu cấp xăng dầu trên mặt nước trong vùng nước cảng biển Thuận An - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

             Tong phạm vi điểm neo đậu tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 120m, tâm điểm neo có tọa độ:    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

    16°33'56.9"

    107°37'53.8"

    16°33'53.3"

    107°38'00.4"

    

             độ sâu đạt -2,2m (âm hai mét hai).

             Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50019, VN4N0019;

                            Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

    

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 12. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KHU NEO ĐẬU TÀU KẾT HỢP TRÁNH, TRÚ BÃO CHO TÀU THUYỀN KHU VỰC THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 12/02/2018
  • HUE – 04 - 2018

   Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng         : Thuận An

               Căn cứ văn bản số 118/CVHHTTH của cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu neo đậu tàu kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền khu vực Thuận An;

             Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của khu neo đậu tàu kết hợp tránh, trú bão cho tàu thuyền khu vực Thuận An - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

            

   Tên điểm neo

   Tọa độ tâm điểm neo

   Đường kính điểm neo tính toán (m)

   Độ sâu đạt

   (m)

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   TA1

   16°33'59.7"

   107°37'20.1"

   16°33'56.0"

   107°37'26.6"

   250

   -4,8

   TA2

   16°33'52.6"

   107°37'13.7"

   16°33'48.9"

   107°37'20.3"

   300

   -5,1

   TA3

   16°33'50.4"

   107°36'57.7"

   16°33'46.7"

   107°37'04.3"

   300

   -5,1

   TA4

   16°33'57.3"

   107°37'41.2"

   16°33'53.7"

   107°37'47.8"

   180

   -0,2

   TA5

   16°33'53.2"

   107°37'47.8"

   16°33'49.5"

   107°37'54.4"

   280

   -2,1

   TA6

   16°33'46.3"

   107°37'54.3"

   16°33'42.6"

   107°38'00.9"

   280

   -1,8

   TA7

   16°33'36.5"

   107°38'04.7"

   16°33'32.8"

   107°38'11.3"

   200

   -1,8

   TA8

   16°33'38.9"

   107°38'10.7"

   16°33'35.3"

   107°38'17.2"

   180

   -1,7

   TA9

   16°33'33.0"

   107°38'10.1"

   16°33'29.3"

   107°38'16.7"

   180

   -1,8

   TA10

   16°33'30.0"

   107°38'15.3"

   16°33'26.3"

   107°38'21.9"

   180

   -2,1

   TA11

   16°33'28.0"

   107°38'21.0"

   16°33'24.3"

   107°38'27.6"

   180

   -2,6

   TA12

   16°33'27.0"

   107°38'27.1"

   16°33'23.3"

   107°38'33.7"

   180

   -2,8

    

    

            

             Lưu ý: Trong phạm vi các vùng neo đậu tàu nêu trên tồn tại mốt số chướng ngại vật như chòi cá, vó cá và đăng đáy cá với vị trí cụ thể như sau:

   STT

   Tên điểm neo

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Ghi chú

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   1

   TA2

   TA2-1

   16°33'52.8"

   107°37'14.8"

   16°33'49.1"

   107°37'21.4"

   Đầu đáy cá

   2

   TA2-2

   16°33'52.7"

   107°37'15.6"

   16°33'49.1"

   107°37'22.2"

   Cuối đáy cá

   3

   TA2-3

   16°33'56.1"

   107°37'10.5"

   16°33'52.4"

   107°37'17.1"

   Đầu đáy cá

   4

   TA2-4

   16°33'51.3"

   107°37'12.3"

   16°33'47.7"

   107°37'18.9"

   Cuối đáy cá

   5

   TA3

   TA3-1

   16°33'54.6"

   107°36'54.4"

   16°33'50.9"

   107°37'01.0"

   Đầu đáy cá

   6

   TA3-2

   16°33'49.4"

   107°36'53.6"

   16°33'45.7"

   107°37'00.2"

   Cuối đáy cá

   7

   TA3-3

   16°33'47.0"

   107°36'54.9"

   16°33'43.3"

   107°37'01.5"

   Đầu đáy cá

   8

   TA3-4

   16°33'46.2"

   107°36'54.9"

   16°33'42.5"

   107°37'01.5"

   Cuối đáy cá

   9

   TA4

   TA4-1

   16°33'55.1"

   107°37'42.1"

   16°33'51.4"

   107°37'48.7"

   Đầu đáy cá

   10

   TA4-2

   16°33'54.5"

   107°37'41.3"

   16°33'50.8"

   107°37'47.9"

   Cuối đáy cá

   11

   TA4-3

   16°33'57.0"

   107°37'41.6"

   16°33'53.3"

   107°37'48.2"

   Vó cá

   12

   TA5

   TA5-1

   16°33'57.3"

   107°37'46.9"

   16°33'53.6"

   107°37'53.5"

   Chòi cá

   13

   TA5-2

   16°33'55.9"

   107°37'46.5"

   16°33'52.2"

   107°37'53.1"

   Vó cá

   14

   TA5-3

   16°33'56.5"

   107°37'50.3"

   16°33'52.9"

   107°37'56.9"

   Vó cá

   15

   TA5-4

   16°33'53.1"

   107°37'52.1"

   16°33'49.4"

   107°37'58.7"

   Chòi cá

   16

   TA5-5

   16°33'52.2"

   107°37'50.4"

   16°33'48.5"

   107°37'57.0"

   Vó cá

   17

   TA5-6

   16°33'51.8"

   107°37'49.3"

   16°33'48.1"

   107°37'55.9"

   Chòi cá

   18

   TA6

   TA6-1

   16°33'48.9"

   107°37'55.7"

   16°33'45.2"

   107°38'02.3"

   Chòi cá

   19

   TA6-2

   16°33'47.3"

   107°37'55.7"

   16°33'43.6"

   107°38'02.3"

   Vó cá

   20

   TA6-3

   16°33'45.3"

   107°37'55.1"

   16°33'41.6"

   107°38'01.7"

   Chòi cá

   21

   TA6-4

   16°33'43.9"

   107°37'54.7"

   16°33'40.2"

   107°38'01.3"

   Vó cá

   22

   TA7

   TA7-1

   16°33'38.3"

   107°38'03.4"

   16°33'34.6"

   107°38'10.0"

   Đầu đáy cá

   23

   TA7-2

   16°33'34.7"

   107°38'02.6"

   16°33'31.1"

   107°38'09.2"

   Cuối đáy cá

   24

   TA7-3

   16°33'36.7"

   107°38'06.9"

   16°33'33.1"

   107°38'13.5"

   Vó cá

   25

   TA7-4

   16°33'35.5"

   107°38'06.4"

   16°33'31.8"

   107°38'13.0"

   Chòi cá

   26

   TA8

   TA8-1

   16°33'38.5"

   107°38'10.2"

   16°33'34.8"

   107°38'16.8"

   Chòi cá

   27

   TA9

   TA9-1

   16°33'33.2"

   107°38'12.3"

   16°33'29.6"

   107°38'18.9"

   Chòi cá

   28

   TA10

   TA10-1

   16°33'30.2"

   107°38'16.1"

   16°33'26.5"

   107°38'22.7"

   Chòi cá

   29

   TA11

   TA11-1

   16°33'29.0"

   107°38'19.9"

   16°33'25.3"

   107°38'26.5"

   Đầu đáy cá

   30

   TA11-2

   16°33'27.7"

   107°38'19.6"

   16°33'24.0"

   107°38'26.2"

   Cuối đáy cá

   31

   TA11-3

   16°33'30.3"

   107°38'22.2"

   16°33'26.7"

   107°38'28.8"

   Chòi cá

   32

   TA11-4

   16°33'29.6"

   107°38'23.2"

   16°33'25.9"

   107°38'29.8"

   Chòi cá

   33

   TA11-5

   16°33'28.7"

   107°38'22.7"

   16°33'25.0"

   107°38'29.3"

   Chòi cá

   34

   TA11-6

   16°33'27.5"

   107°38'22.4"

   16°33'23.9"

   107°38'29.0"

   Vó cá

   35

   TA12

   TA12-1

   16°33'29.5"

   107°38'28.5"

   16°33'25.8"

   107°38'35.1"

   Chòi cá

    

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

               Các phương tiện thủy hoạt động neo đậu kết hợp tránh, trú bão tại các khu vực neo đậu nêu trên phải tuân thủ theo sự hướng dẫn neo đậu của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế./.

    

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 13. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT LUỒNG HÀNG HẢI, VÙNG QUAY TÀU VÀ BẾN PHAO 5000 DWT CẢNG DẦU KHÍ PV OIL - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 23/01/2018
  • HUE - 01- 2018

   Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng             : Luồng vào Cảng dầu khí PV OIL

       Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 28/DKTTH-KHO ngày 12/01/2018 của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thừa Thiên Huế; Bình đồ độ sâu khu vực luồng tàu, vùng quay tàu và bến phao 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL -Thừa Thiên Huế do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 12/01/2018.

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải, vùng quay tàu và bến phao 5000 DWT Cảng dầu khí PV OIL - Thừa Thiên Huế, được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

   1. Luồng tàu:

             Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50 m độ sâu đạt: -7,3m (âm bảy mét ba).

   2. Vùng quay tàu:

             Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 75m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN2000

   Hệ WGS84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   O

   16°19'35.9"

   108°00'44.9"

   16°19'32.2"

   108°00'51.5"

    

   độ sâu đạt: -6,7 (âm sáu mét bảy).

   3. Bến phao 5000 DWT:

         Trong phạm vi bến phao 5000 DWT được giới hạn bởi các điểm:

   Tên điểm

   Hệ VN2000

   Hệ WGS84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   NV2

   16°19'34.6"

   108°00'41.4"

   16°19'30.9"

   108°00'48.0"

   NV3

   16°19'33.0"

   108°00'40.2"

   16°19'29.4"

   108°00'46.8"

   NV4

   16°19'30.3"

   108°00'44.1"

   16°19'26.6"

   108°00'50.7"

   NV5

   16°19'31.9"

   108°00'45.3"

   16°19'28.2"

   108°00'51.9"

    

   độ sâu đạt: -6.7 (âm sáu mét bảy).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng vào bến phao neo tàu 5.000 DWT Cảng dầu khí PV OIL - Thừa Thiên Huế đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 14. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHU CHUYỂN TẢI TẠM THỜI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 23/5/2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN RAINBOW VIỆT NAM
  • HUE - 15- 2016

   Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

       Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 1108A/CV-RBVN ngày 23/5/2016 của Công ty cổ phần Rainbow Việt Nam; Bình đồ độ sâu, kết quả rà quét mặt đáy khu chuyển tải tạm thời Thuận An - Thiên Huế do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 23/5/2016.

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thông số kỹ thuật khu chuyển tải tạm thời Thuận An - Thừa Thiên Huế, được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

         Trong phạm vi khu chuyển tải, được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 360m, tâm có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WSG-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°35'33.3"

   107°37'55.2"

   16°35'29.6"

   107°38'01.8"

    

   độ sâu đạt: -17,1 (âm mười bảy mét mốt).

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 15. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHU CHUYỂN TẢI TẠM THỜI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 05/04/2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC SẢN XUẤT KHOÁNG SẢN 55
  • HUE - 11- 2016

   Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

       Căn cứ công văn số 09/CV-55-EAPM ngày 05/04/2016 của Công ty cổ phần Khai thác sản xuất khoáng sản 55 về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải; Bình đồ độ sâu, kết quả rà quét mặt đáy khu vực chuyển tải tạm thời Thuận An - Thiên Huế do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 05/4/2016.

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thông số kỹ thuật khu chuyển tải tạm thời Thuận An - Thừa Thiên Huế, được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

         Trong phạm vi khu chuyển tải, được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 470m, tâm có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WSG-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°36'40.0"

   107°37'45.0"

   16°36'36.3"

   107°37'51.6"

    

   độ sâu đạt: -24,0 (âm hai mươi tư mét).

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)
Trang 1 / 2