• 1. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÙNG ĐẬU TÀU TRƯỚC BẾN SỐ 1 VÀ VÙNG ĐẬU TÀU PHÍA ĐÔNG CẢNG CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 12/10/2020
  • HUE - 35- 2020

   Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng             : Luồng hàng hải Chân Mây

          Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 364/ĐN-CM ngày 09/10/2020 của Công ty cổ phần cảng Chân Mây; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng đậu tàu trước Bến số 1 và vùng đậu tàu phía Đông cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

          1. Vùng đậu tàu trước Bến số 1:

          1.1. Vùng đậu tàu phía thượng lưu Bến số 1

          Trong phạm vi vùng đậu tàu phía thượng lưu Bến số 1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   K1

   16°19'52.6"

   108°00'55.9"

   16°19'49.0"

   108°01'02.5"

   K2

   16°19'52.6"

   108°00'52.8"

   16°19'49.0"

   108°00'59.4"

   K1’

    16°19'58.2"

    108°00'55.9"

    16°19'54.5"

    108°01'02.5"

   K2’

   16°19'58.2"

    108°00'52.8"

    16°19'54.5"

    108°00'59.4"

   Độ sâu đạt: -10,0m (âm mười mét).

   Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,8m, phía thượng lưu Bến số 1, từ điểm K1 về phía hạ lưu khoảng 16m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 28m.

   1.2. Vùng đậu tàu phía hạ lưu Bến số 1

   Trong phạm vi vùng đậu tàu phía hạ lưu Bến số 1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   K1’

    16°19'58.2"

    108°00'55.9"

    16°19'54.5"

    108°01'02.5"

   K2’

   16°19'58.2"

    108°00'52.8"

    16°19'54.5"

    108°00'59.4"

   K3

   16°20'08.5"

   108°00'52.8"

   16°20'04.8"

   108°00'59.4"

   K4

   16°20'06.3"

   108°00'55.9"

   16°20'02.6"

   108°01'02.5"

   Độ sâu đạt: -10,9m (âm mười mét chín).

   Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -10,3m, tại khu vực hạ lưu Bến số 1, từ điểm K4 về phía thượng lưu khoảng 24m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 12m.

   2. Vùng đậu tàu phía Đông:

          Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN2000

   Hệ WGS84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   A

   16°19'54.9"

   108°00'56.7"

   16°19'51.2"

   108°01'03.3"

   B

   16°19'58.2"

   108°00'56.7"

   16°19'54.5"

   108°01'03.3"

   C

   16°19'58.2"

   108°00'58.0"

   16°19'54.5"

   108°01'04.6"

   D

   16°19'54.9"

   108°00'58.0"

   16°19'51.2"

   108°01'04.6"

    

   Độ sâu đạt: -4,8m (âm bốn mét tám).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thuỷ hoạt động trên vùng đậu tàu trước Bến số 1 - cảng Chân Mây lưu ý các dải cạn nêu trên./.

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • 2. VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU SỐ 0 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 08/10/2020
  • HUE-34-2020

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên - Huế

   : Thuận An

   : Phao số 0

   :

    

    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°35'29.4"

   107°36'55.9"

   16°35'25.7"

   107°37'02.5"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 08/10/2020.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 3. VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CÁC PHAO H3, H4 BÁO HIỆU KHU VỰC THI CÔNG ĐÊ CHẮN SÓNG THUỘC DỰ ÁN ĐÊ CHẮN SÓNG CẢNG CHÂN MÂY - GIAI ĐOẠN 1, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 05/10/2020
  • HUE-32-2020

       Vùng biển                : Thừa Thiên - Huế

       Tên luồng               : Chân Mây

       Tên báo hiệu            : Phao H3, H4

       Tọa độ địa lý           :

   Tên báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   H3

   16°20'10.0"

   108°00'48.4"

   16°20'06.3"

   108°00'55.0"

   H4

   16°20'16.3"

   108°00'31.0"

   16°20'12.6"

   108°00'37.6"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc thu hồi các phao H3, H4 báo hiệu khu vực thi công đê chắn sóng thuộc Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 1, tỉnh Thừa Thiên Huế;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao H3, H4 báo hiệu khu vực thi công đê chắn sóng thuộc Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 1, tỉnh Thừa Thiên Huế chấm dứt hoạt động từ ngày 05/10/2020.

   Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

                  + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 4. VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CÁC PHAO BÁO HIỆU SỐ X1, X2 BÁO HIỆU KHU VỰC THI CÔNG NẠO VÉT KHU QUAY TÀU, KHU NƯỚC KẾT NỐI CẦU CẢNG VỚI HỆ THỐNG LUỒNG CÔNG CỘNG THUỘC DỰ ÁN BẾN SỐ 2 - CẢNG CHÂN MÂY 01-9-2020
  • HUE-28-2020

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên Huế

   : Chân Mây

   : Phao số X1, X2

   :

    

   Tên phao báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   X1

   16°19'52.0"

   108°00'35.9"

   16°19'48.4"

   108°00'42.5"

   X2

   16°19'43.8"

   108°00'43.6"

   16°19'40.2"

   108°00'50.2"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc thu hồi các phao báo hiệu số X1, X2 báo hiệu khu vực thi công nạo vét khu quay tàu, khu nước kết nối cầu cảng với hệ thống luồng công cộng thuộc dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số X1, X2 báo hiệu khu vực thi công nạo vét khu quay tàu, khu nước kết nối cầu cảng với hệ thống luồng công cộng thuộc dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây chấm dứt hoạt động từ ngày 01/9/2020.

   Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 5. VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU SỐ 2 LUỒNG HÀNG HẢI CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 28/8/2020
  • HUE-28-2020

   Vùng biển

   Tên luồng

   Tên báo hiệu

   Tọa độ địa lý

   : Thừa Thiên Huế

   : Chân Mây

   : Phao số 2

    

    

    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°20'52.4"

   108°00'00.5"

   16°20'48.7"

   108°00'07.0"

    

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/8/2020.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 6. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 18/8/2020
  • HUE - 27 - 2020

   Vùng biển         : Thừa Thiên Huế

   Tên luồng                   : Thuận An

       Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế hoàn thành ngày 14/8/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" hải đồ) như sau:

   1. Luồng tàu

   a. Đoạn luồng từ phao số 0 đến thượng lưu phao số 4 khoảng 80m

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,3m (âm hai mét ba).

   Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,8m, có chiều dài khoảng 82m, nằm phía bên trái luồng cách cặp phao số 1, 2 về phía hạ lưu khoảng 325m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 23m.

   b. Đoạn luồng từ thượng lưu phao số 4 khoảng 80m đến cảng Thuận An

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -4,5m (âm bốn mét rưỡi).

   2. Vùng quay tàu

   a. Vùng quay tàu O1

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'14.9"

   107°38'21.1"

   16°33'11.2"

   107°38'27.7"

    

   Độ sâu đạt: -2,2m (âm hai mét hai).

   b. Vùng quay tàu O2

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'20.9"

   107°38'28.7"

   16°33'17.2"

   107°38'35.3"

    

   Độ sâu đạt: -4,5m (âm bốn mét rưỡi).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nói trên.

     Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 7. VỀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHẨN CẤP KHẮC PHỤC XÓI LỞ BỜ BIỂN HẢI DƯƠNG VÀ CHỈNH TRỊ LUỒNG CẢNG THUẬN AN NGÀY 05/8/2020
  • HUE-26-2020

   Vùng biển

   : Thừa Thiên - Huế

    

   Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 443/QLDAGT của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế; Văn bản số 916/CVHHTTH-PC ngày 17/7/2020 về việc chấp thuận phương tiện thi công công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về phương tiện thi công công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An như sau:

           1. Phương tiện thi công:

   STT

   Tên phương tiện

   Số đăng ký

   Chủng loại

   1

   Tĩnh Tài 79

   QT-0628

   Tàu kéo

   2

   Sà lan trục vớt 05

   VNĐN-305-SL

   Sà lan

    

           2. Thời gian thi công: Từ ngày 05/8/2020 đến ngày 13/12/2020.

           3. Khu vực thi công: Theo Thông báo hàng hải số 219(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 15/7/2020.

   Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

                  + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.   

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 8. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI KHU VỰC CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 31/7/2020
  • HUE - 25 - 2020

   Vùng biển                    : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng          : Chân Mây

         Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Chân Mây – Thừa Thiên Huế hoàn thành ngày 28/7/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Chân Mây – Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi đường tròn bán kính 01 hải lý với tâm có tọa độ như sau:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

    16°21'15.7"

    107°59'40.4"

    16°21'12.0"

    107°59'47.0"

    

   Độ sâu đạt: -12,0m (âm mười hai mét).

   Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -10,2m, tại khu vực biên phía Tây Nam của vùng đón trả hoa tiêu. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng đón trả hoa tiêu khoảng 680m. 

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thuỷ khi ra, vào vùng đón trả hoa tiêu này phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên – Huế và lưu ý dải cạn nói trên./.

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14S0020;

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • 9. VỀ KHU VỰC THI CÔNG VÀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHẨN CẤP KHẮC PHỤC XÓI LỞ BỜ BIỂN HẢI DƯƠNG VÀ CHỈNH TRỊ LUỒNG CẢNG THUẬN AN NGÀY 15/7/2020
  • HUE-24-2020

    

   Vùng biển

   : Thừa Thiên - Huế

                  Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 414/QLDAGT ngày 09/7/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế; Văn bản số 858/CVHHTTH-PC ngày 04/7/2020 về việc chấp thuận phương tiện thi công công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An;

           Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An như sau:

            1. Khu vực thi công

            Khu vực thi công được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   A

   16°34'35.8"

   107°37'44.5"

   16°34'32.1"

   107°37'51.1"

   B

   16°34'32.4"

   107°37'50.3"

   16°34'28.7"

   107°37'56.9"

   C

   16°34'24.1"

   107°37'45.0"

   16°34'20.4"

   107°37'51.6"

   D

   16°34'27.5"

   107°37'39.2"

   16°34'23.8"

   107°37'45.8"

    

            2. Thời gian thi công: từ ngày 15/7/2020 đến ngày 30/11/2020.

            3. Các phương tiện tham gia thi công:

   STT

   Tên phương tiện

   Số đăng ký

   Chủng loại

   1

   Tĩnh Tài 79

   QT-0628

   Tàu kéo

   2

   Trường Thành 36

   NA-2056

   Sà lan

    

             

    

             Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

                           - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 10. VỀ VIỆC THIẾT LẬP MỚI PHAO BÁO HIỆU X1 KHỐNG CHẾ KHU VỰC HỐ CHỨA TẠM CHẤT NẠO VÉT CÔNG TRÌNH NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN NĂM 2020 NGÀY 01/7/2020
  • HUE-22-2020

    

   Vùng biển:

   Thừa Thiên Huế

   Tên luồng:

   Thuận An

   Tên báo hiệu:

   X1

   Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc thả mới phao báo hiệu X1 khống chế khu vực hố chứa tạm chất nạo vét công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Thuận An năm 2020;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết lập mới phao báo hiệu X1 khống chế khu vực hố chứa tạm chất nạo vét công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Thuận An năm 2020 với các đặc tính như sau:

   - Tọa độ địa lý:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°34'14.6"

   107°37'09.9"

   16°34'10.9"

   107°37'16.5"

    

   - Tác dụng: Báo hiệu khu vực công trình đang thi công

   Báo hiệu thị giác

   a. Đặc tính nhận biết ban ngày

   - Hình dạng: Hình tháp lưới

   - Màu sắc: Toàn thân màu vàng

   - Dấu hiệu đỉnh: Một chữ " X " màu vàng

   - Số hiệu: Chữ " X1 " màu đỏ

   - Chiều cao toàn bộ: 4,6m tính đến mặt nước

   - Tầm hiệu lực ban ngày: 1,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

   b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

   - Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12 giây

   - Phạm vi chiếu sáng: 360°

   - Chiều cao tâm sáng: 3,8m tính đến mặt nước

   - Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

   Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

          + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 11. VỀ KHU VỰC THI CÔNG CÔNG TRÌNH NẠO VÉT KHU QUAY TÀU, KHU NƯỚC KẾT NỐI CẦU CẢNG VỚI HỆ THỐNG LUỒNG CÔNG CỘNG THUỘC DỰ ÁN BẾN SỐ 2 - CẢNG CHÂN MÂY NGÀY 25/6/2020
  • HUE-21-2020

    

   Vùng biển

   : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng

   : Chân Mây

                  Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 208/ĐDN-CM ngày 19/6/2020 của Công ty Cổ phần cảng Chân Mây; Văn bản số 411/CVHHTTH-PC ngày 30/3/2020 về việc chấp thuận cho phương tiện tiến hành nạo vét khu nước thuộc Dự án bến số 2 - Cảng Chân Mây; Văn bản số 450/CVHHTTH-PC ngày 03/4/2020 về việc chấp thuận gia hạn cho phương tiện thi công nạo vét khu nước thuộc Dự án bến số 2 - Cảng Chân Mây của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế;

           Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét khu quay tàu, khu nước kết nối cầu cảng với hệ thống luồng công cộng thuộc Dự án Bến số 2 - Cảng Chân Mây như sau:

            1. Khu vực thi công

            Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   N1

   16°19'53.0"

   108°00'59.2"

   16°19'49.3"

   108°01'05.7"

   ĐT4

   16°19'53.0"

   108°00'59.0"

   16°19'49.3"

   108°01'05.5"

   ĐT3

   16°19'53.0"

   108°00'55.6"

   16°19'49.3"

   108°01'02.2"

   ĐT2

   16°19'52.6"

   108°00'55.6"

   16°19'48.9"

   108°01'02.2"

   KN5

   16°19'52.7"

   108°00'42.3"

   16°19'49.0"

   108°00'48.9"

   KN4

   16°19'52.7"

   108°00'36.7"

   16°19'49.0"

   108°00'43.3"

   KN2

   16°19'44.6"

   108°00'45.0"

   16°19'40.9"

   108°00'51.6"

   KN1

   16°19'44.5"

   108°00'53.9"

   16°19'40.9"

   108°01'00.4"

   ĐT1

   16°19'44.5"

   108°00'55.5"

   16°19'40.9"

   108°01'02.1"

   TB1

   16°19'44.5"

   108°00'58.9"

   16°19'40.8"

   108°01'05.5"

   N2

   16°19'44.5"

   108°00'59.1"

   16°19'40.8"

   108°01'05.7"

             2. Các phương tiện tham gia thi công:

   STT

   Số đăng ký

   Chủng loại

   1

   LA-06514

   Tàu kéo

   2

   LA-07486

   Tàu hút

   3

   LA-07526

   Tàu hút

   4

   SG-3864

   Tàu kéo

    

            3. Thời gian thi công: từ ngày 25/6/2020 đến ngày 31/7/2020

   HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

            Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 12. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 21/6/2020
  • HUE - 20 - 2020

   Vùng biển         : Thừa Thiên Huế

   Tên luồng                   : Thuận An

       Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế hoàn thành ngày 17/6/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" hải đồ) như sau:

   1. Luồng tàu

   a. Đoạn luồng từ phao số 0 đến phao số 4

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,3m (âm hai mét ba).

   Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,8m, có chiều dài khoảng 80m, nằm phía bên trái luồng cách cặp phao số 1, 2 về phía hạ lưu khoảng 325m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 23m.

   b. Đoạn luồng từ phao số 4 đến cảng Thuận An

   Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -4,5m (âm bốn mét rưỡi).

   2. Vùng quay tàu

   a. Vùng quay tàu O1

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'14.9"

   107°38'21.1"

   16°33'11.2"

   107°38'27.7"

    

   Độ sâu đạt: -2,3m (âm hai mét ba).

   b. Vùng quay tàu O2

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°33'20.9"

   107°38'28.7"

   16°33'17.2"

   107°38'35.3"

    

   Độ sâu đạt: -4,5m (âm bốn mét rưỡi).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nói trên.

     Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 13. VỀ VIỆC THIẾT LẬP MỚI 01 PHAO BÁO HIỆU KHU VỰC THI CÔNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHẨN CẤP KHẮC PHỤC XÓI LỞ BỜ BIỂN HẢI DƯƠNG VÀ CHỈNH TRỊ LUỒNG CẢNG THUẬN AN NGÀY 11/6/2020
  • HUE-19-2020

   Vùng biển

   Tên báo hiệu

   : Thừa Thiên - Huế

   : Phao TC

    

   Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 350/QLDAGT ngày 11/6/2020 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu khu vực thi công công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập mới 01 phao báo hiệu khu vực thi công công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An như sau:

           - Vị trí: Khu vực bờ biển Hải Dương, cách đèn biển Thuận An khoảng 0,4 hải lý về phía Đông Bắc;

   - Tọa độ địa lý:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°34'35.0"

   107°37'47.8"

   16°34'31.3"

   107°37'54.4"

    

   - Tác dụng: Báo hiệu khu vực thi công công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An;

   a. Đặc tính nhận biết ban ngày

   - Hình dạng: Hình trụ;

   - Màu sắc: Màu vàng;

   - Dấu hiệu đỉnh: Một chữ "X" màu vàng;

   - Số hiệu: Chữ "TC" màu đỏ;

   - Chiều cao toàn bộ: 4,7 m tính đến mặt nước;

   - Tầm hiệu lực ban ngày: 1,1 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74;

   b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

   - Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng chớp nhóm (3+1) chu kỳ 12,0s [Fl(3+1)Y.12s];

   - Phạm vi chiếu sáng: 360°;

   - Chiều cao tâm sáng: 3,8m tính đến mặt nước;

   - Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

   Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

          + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 14. VỀ KHU VỰC THI CÔNG VÀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG NẠO VÉT VÙNG ĐẬU TÀU, VŨNG QUAY TÀU VÀ LUỒNG VÀO CẢNG THUỘC DỰ ÁN BẾN SỐ 03 – CẢNG CHÂN MÂY NGÀY 03/6/2020
  • HUE-18-2020

    

   Vùng biển

   : Thừa Thiên – Huế

   Tên luồng

   : Chân Mây

                Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 016/ĐĐN-HHH của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 667/CVHHTTH-PC ngày 13/5/2020 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế;

           Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công công trình nạo vét vùng đậu tàu, vũng quay tàu và luồng vào cảng thuộc dự án Bến số 03 – Cảng Chân Mây như sau:

   1. Khu vực thi công nạo vét
   • Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   KN1-BS2

    16°19'44.5"

    108°00'53.9"

   16°19'40.9"

   108°01'00.4"

   KN2-BS2

    16°19'44.6"

    108°00'45.0"

   16°19'40.9"

   108°00'51.6"

   KN4-BS2

    16°19'52.7"

    108°00'36.7"

   16°19'49.0"

   108°00'43.3"

   A6

    16°19'52.8"

    108°00'25.2"

   16°19'49.2"

   108°00'31.8"

   A7

   16°19'39.2"

   108°00'46.8"

   16°19'35.6"

   108°00'53.4"

   KN5-PN1

   16°19'34.0"

   108°00'50.2"

   16°19'30.4"

   108°00'56.8"

            - Phạm vi thi công vũng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 160m, tâm tại vị trí có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   O3

   16°19'39.3"

   108°00'52.3"

   16°19'35.6"

   108°00'58.8"

            - Khu vực hố chứa tạm được giới hạn các điểm sau:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   H1

   16°19'35.7"

   108°00'58.9"

   16°19'32.0"

   108°01'05.5"

   H2

   16°19'35.8"

   108°00'52.1"

   16°19'32.1"

   108°00'58.7"

   H3

   16°19'27.6"

   108°00'52.1"

   16°19'23.9"

   108°00'58.7"

   H4

   16°19'27.6"

   108°00'58.8"

   16°19'23.9"

   108°01'05.4"

            2. Các phương tiện tham gia thi công:

   Stt

   Số đăng ký

   Chủng loại

   1

   SG-8088

   Ponton

   2

   SG-8424

   Sà lan

   3

   LA-07442

   Tàu kéo

    

    

            3. Thời gian thi công: Từ ngày 03/6/2020 đến ngày 30/9/2020

    

   HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

            Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Chân Mây lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 15. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT LUỒNG HÀNG HẢI CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 19/5/2020
  •  

   HUE - 17 - 2020

   Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng                   : Chân Mây

       Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế được hoàn thành ngày 13/5/2020; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Chân Mây - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

   1. Luồng tàu:

    Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -12,2m (âm mười hai mét hai).

   2. Vùng quay tàu:

   Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 235m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

    16°20'00.3"

    108°00'46.3"

    16°19'56.6"

    108°00'52.9"

    

   Độ sâu đạt: -11,2 (âm mười một mét hai).

   Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -11,0m, dài khoảng 80m, tại khu vực biên phía Đông Nam vùng quay tàu, đối diện với Cảng Chân Mây. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 20m.

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Chân Mây đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nói trên./.

             Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14S0020;

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

Trang 1 / 4