VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 31/5/2019

Thứ Năm, 06/06/2019, 13:14 GMT+7

HUE - 06 - 2019

Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng                   : Thuận An

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế hoàn thành ngày 28/5/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" hải đồ) như sau:

1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến phao số 4A

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -3,0m (âm ba mét).

2. Đoạn luồng từ phao số 4A đến phao số 4

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -2,0m (âm hai mét).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -1,8m, tại biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 4A khoảng 240m đến hạ lưu phao số 4 khoảng 150m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

3. Đoạn luồng từ phao số 4 đến phao số 5

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -5,0m (âm năm mét).

4. Đoạn luồng từ phao số 5 đến cảng Thuận An

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -4,4m (âm bốn mét bốn).

Lưu ý: Điểm cạn có độ sâu -4,2m, tại khu vực thượng lưu phao số 5 khoảng 90m và cách biên phải luồng khoảng 4m.

5. Vùng quay tàu O1

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°33'14.9"

107°38'21.1"

16°33'11.2"

107°38'27.7"

 

độ sâu đạt -2,2m (âm hai mét hai).

6. Vùng quay tàu O2

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°33'20.9"

107°38'28.7"

16°33'17.2"

107°38'35.3"

 

độ sâu đạt -3,9m (âm ba mét chín).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn, điểm cạn nói trên.

            Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

(Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

Các bài đã đăng