VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 25/9/2019

Thứ Sáu, 27/09/2019, 09:46 GMT+7

HUE - 16 - 2019

Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng                   : Thuận An

    Căn cứ bình đồ khảo sát nghiệm thu công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Thuận An năm 2019; bình đồ khảo sát định kỳ độ sâu luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế hoàn thành ngày 24/9/2019;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" hải đồ) như sau:

1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến cặp phao số 1, 2

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -4,6m (âm bốn mét sáu).

2. Đoạn luồng từ cặp phao số 1, 2 đến phao số 4

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -4,7m (âm bốn mét bảy).

3. Đoạn luồng từ phao số 4 đến phao số 5

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -5,1m (âm năm mét mốt).

4. Đoạn luồng từ phao số 5 đến cảng Thuận An

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt -4,6m (âm bốn mét sáu).

5. Vùng quay tàu O1

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 80m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°33'14.9"

107°38'21.1"

16°33'11.2"

107°38'27.7"

 

độ sâu đạt -2,2m (âm hai mét hai).

6. Vùng quay tàu O2

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 100m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°33'20.9"

107°38'28.7"

16°33'17.2"

107°38'35.3"

 

độ sâu đạt -4,6m (âm bốn mét sáu).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

        Ghi chú: Hải đồ cập nhật: VN50019, V14N0019;

(Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

Các bài đã đăng