Công văn số 1883/BGTVT-VT ngày 04/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 66/TB-VPCP ngày 28/02/2020 của Văn phòng Chính phủ

Thứ Tư, 11/03/2020, 10:10 GMT+7
Các bài đã đăng