Công văn số 2002/BGTVT-CYT ngày 07/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện khai báo y tế điện tử bắt buộc đối với tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam

Thứ Tư, 11/03/2020, 10:20 GMT+7
Các bài đã đăng