VỀ VIỆC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU 3A LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 27/4/2020

Thứ Hai, 27/04/2020, 15:50 GMT+7

HUE-16-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thừa Thiên Huế

: Thuận An

: Phao 3A

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°34'04.3"

107°37'20.6"

16°34'00.7"

107°37'27.2"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu 3A luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 3A luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

        Thông báo hàng hải số: 133(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 24/4/2020 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

          - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)