VỀ VIỆC TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG PHAO BÁO HIỆU SỐ 0 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 08/10/2020

Thứ Năm, 08/10/2020, 15:49 GMT+7

HUE-34-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thừa Thiên - Huế

: Thuận An

: Phao số 0

:

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°35'29.4"

107°36'55.9"

16°35'25.7"

107°37'02.5"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 08/10/2020.

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

Các bài đã đăng