VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÙNG ĐẬU TÀU TRƯỚC BẾN SỐ 1 VÀ VÙNG ĐẬU TÀU PHÍA ĐÔNG CẢNG CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 12/10/2020

Thứ Hai, 12/10/2020, 15:50 GMT+7

HUE - 35- 2020

Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng             : Luồng hàng hải Chân Mây

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 364/ĐN-CM ngày 09/10/2020 của Công ty cổ phần cảng Chân Mây; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng đậu tàu trước Bến số 1 và vùng đậu tàu phía Đông cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

       1. Vùng đậu tàu trước Bến số 1:

       1.1. Vùng đậu tàu phía thượng lưu Bến số 1

       Trong phạm vi vùng đậu tàu phía thượng lưu Bến số 1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

K1

16°19'52.6"

108°00'55.9"

16°19'49.0"

108°01'02.5"

K2

16°19'52.6"

108°00'52.8"

16°19'49.0"

108°00'59.4"

K1’

 16°19'58.2"

 108°00'55.9"

 16°19'54.5"

 108°01'02.5"

K2’

16°19'58.2"

 108°00'52.8"

 16°19'54.5"

 108°00'59.4"

Độ sâu đạt: -10,0m (âm mười mét).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,8m, phía thượng lưu Bến số 1, từ điểm K1 về phía hạ lưu khoảng 16m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 28m.

1.2. Vùng đậu tàu phía hạ lưu Bến số 1

Trong phạm vi vùng đậu tàu phía hạ lưu Bến số 1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

K1’

 16°19'58.2"

 108°00'55.9"

 16°19'54.5"

 108°01'02.5"

K2’

16°19'58.2"

 108°00'52.8"

 16°19'54.5"

 108°00'59.4"

K3

16°20'08.5"

108°00'52.8"

16°20'04.8"

108°00'59.4"

K4

16°20'06.3"

108°00'55.9"

16°20'02.6"

108°01'02.5"

Độ sâu đạt: -10,9m (âm mười mét chín).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -10,3m, tại khu vực hạ lưu Bến số 1, từ điểm K4 về phía thượng lưu khoảng 24m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 12m.

2. Vùng đậu tàu phía Đông:

       Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

16°19'54.9"

108°00'56.7"

16°19'51.2"

108°01'03.3"

B

16°19'58.2"

108°00'56.7"

16°19'54.5"

108°01'03.3"

C

16°19'58.2"

108°00'58.0"

16°19'54.5"

108°01'04.6"

D

16°19'54.9"

108°00'58.0"

16°19'51.2"

108°01'04.6"

 

Độ sâu đạt: -4,8m (âm bốn mét tám).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên vùng đậu tàu trước Bến số 1 - cảng Chân Mây lưu ý các dải cạn nêu trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)