Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện cuộc thi “Tìm hiều về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020”

Thứ Hai, 16/11/2020, 14:18 GMT+7

Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020” của Bộ GTVT tại Quyết định số 1933/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2020, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc phổ biến về cuộc thi và tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị mình tham gia thi. Đồng thời, tích cực tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân khác cùng tham gia cuộc thi. Cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020” sẽ được tổ chức thi trực tuyến theo hình thức trắc nghiệm tại địa chỉ của cuộc thi: http://caicachhanhchinh.mt.gov.vn hoặc http://cchc.mt.gov.vn. Thời gian dự kiến thi bắt đầu từ 08h00’, ngày 06/11/2020 đến hết ngày 05/12/2020. Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi, bao gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích. Về nội dung của Cuộc thi: Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính của Bộ GTVT nói riêng, gồm: công tác chỉ đạo điều hành; công tác cải cách thể chế; công tác cải cách thủ tục hành chính; công tác cải cách tổ chức bộ máy; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; công tác cải cách hành chính công và công tác hiện đại hóa hành chính. Người dự thi tham gia thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT dưới hình thức trắc nghiệm. Phần mềm sẽ chấm điểm tự động, kết quả được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm, thời gian hoàn thành phần thi, mã tra cứu kết quả. Theo thể lệ cuộc thi, thành viên Ban tổ chức và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi không được tham gia Cuộc thi./.