VỀ VIỆC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG CÁC PHAO BÁO HIỆU SỐ 0, 3A VÀ THAY ĐỔI VỊ TRÍ PHAO BÁO HIỆU SỐ 0 LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 21/11/2020

Thứ Bảy, 21/11/2020, 17:47 GMT+7

HUE-23-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thừa Thiên - Huế

: Thuận An

: Phao số 0, 3A

:

 

 

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 0

16°35'29.4"

107°36'55.9"

16°35'25.7"

107°37'02.5"

Phao số 3A

16°34'04.3"

107°37'20.6"

16°34'00.7"

107°37'27.2"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khắc phục sự cố các phao báo hiệu số 0, 3A và điều chỉnh vị trí phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế về vị trí thiết kế mới;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo phục hồi hoạt động các phao báo hiệu số 0, 3A và thay đổi vị trí phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế về vị trí thiết kế mới như sau:

1. Phục hồi hoạt động các phao báo hiệu số 0, 3A:

- Các phao báo hiệu số 0, 3A luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

2. Thay đổi vị trí phao báo hiệu số 0:

  • Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°35'30.4"

107°37'00.5"

16°35'26.7"

107°37'07.1"

 

- Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

- Thông báo hàng hải số 332(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 08/10/2020 về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế không còn hiệu lực.

- Nội dung tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 3A luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế trong thông báo hàng hải số 350(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26/10/2020 không còn hiệu lực.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

Các bài đã đăng