VỀ VIỆC PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG CÁC PHAO BÁO HIỆU SỐ 4, 4A LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 22/11/2020

Chủ Nhật, 22/11/2020, 14:55 GMT+7

HUE-24-2020

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thừa Thiên - Huế

: Thuận An

: Phao số 4, 4A

:

 

 

Tên phao báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 4

16°34'26,1"

107°37'07,9"

16°34'22,4''

107°37'14,5"

Phao số 4A

16°34'39,1"

107°37'08,8"

16°34'35,5"

107°37'15,4"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khắc phục sự cố các phao báo hiệu số 4, 4A luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo các phao báo hiệu số 4, 4A luồng hàng hải Thuận An - Thừa Thiên Huế đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Nội dung tạm ngừng hoạt động các phao báo hiệu số 4, 4A trong Thông báo hàng hải số 350(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 26/10/2020 không còn hiệu lực.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

                + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

Các bài đã đăng