Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai (15 - 22/5) năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai

Thứ Sáu, 14/05/2021, 08:07 GMT+7

Thực hiện văn bản số 1720/CHHVN-ATANHH ngày 10/5/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống PCTT, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch tổ chức tuần lễ Quốc gia PCTT (15 - 22/5) năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống PCTT, cụ thể như sau: