VỀ VIỆC THIẾT LẬP HỆ THỐNG BÁO HIỆU VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT TUYẾN LUỒNG ĐIỀU CHỈNH VÀO CẢNG CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 06/11/2018

Thứ Ba, 30/10/2018, 15:08 GMT+7

HUE - 26 - 2018

Vùng biển          : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng          : Chân Mây

          Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số 296/BQLDA - KHKT ngày 30/10/2018 và số 297/BQLDA - KHKT ngày 30/10/2018 của BQL Dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế, công nghiệp – tỉnh Thừa Thiên Huế; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập hệ thống báo hiệu và thông số kỹ thuật tuyến luồng điều chỉnh vào cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế như sau:

1. Thiết lập mới các phao báo hiệu

1.1. Phao số 0 (phao báo hiệu đầu luồng):

- Vị trí: Đặt tại đầu tuyến luồng.

- Tọa độ địa lý :

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

0

16°21'13.2"

107°59'42.8"

16°21'09.6"

107°59'49.4"

 

- Tác dụng                 : Báo hiệu vùng nước an toàn, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu;

- Hình dạng               : Hình tháp lưới;

- Màu sắc                   : Sọc thẳng đứng màu trắng và đỏ xen kẽ;

- Dấu hiệu đỉnh          : Một hình cầu màu đỏ;

- Số hiệu                    : Chữ số “ 0 ” màu đen;

- Đặc tính ánh sáng    : Ánh sáng trắng chớp Morse “A” chu kỳ 6,0 giây [Mo(A)6s];

- Phạm vi chiếu sáng : 360°;

- Chiều cao toàn bộ    : 5,9m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng : 4,9m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực           : 7,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0.74.

1.2. Thiết lập mới các phao 1, 3, 5 (báo hiệu phía phải luồng)

- Vị trí: Đặt tại phía phải luồng;

- Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

16°20'48.7"

107°59'54.5"

16°20'45.0"

108°00'01.1"

3

16°20'20.7"

108°00'13.3"

16°20'17.0"

108°00'19.9"

5

16°19'51.9"

108°00'23.6"

16°19'48.2"

108°00'30.2"

 

- Tác dụng                 : Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;

- Hình dạng               : Hình tháp lưới;

- Màu sắc                   : Màu xanh lục;

- Dấu hiệu đỉnh          : Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

- Số hiệu                    : Các chữ số “1, 3, 5” màu trắng;

- Đặc tính ánh sáng    : Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây [Fl.G.3s];

- Phạm vi chiếu sáng : 360°;

- Chiều cao toàn bộ    : 5,5m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng : 4,6m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực           : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

1.3. Thiết lập mới phao 2, 4, 6 (báo hiệu phía trái luồng)

- Vị trí: Đặt tại phía trái luồng;

- Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

2

16°20'52.4"

108°00'00.5"

16°20'48.7"

108°00'07.0"

4

16°20'24.8"

108°00'20.3"

16°20'21.1"

108°00'26.9"

6

16°20'09.5"

108°00'30.2"

16°20'05.8"

108°00'36.8"

 

- Tác dụng                 : Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;

- Hình dạng               : Hình tháp lưới;

- Màu sắc                   : Màu đỏ;

- Dấu hiệu đỉnh          : Một hình trụ màu đỏ;

- Số hiệu                    : Các chữ số “2, 4, 6” màu trắng;

- Đặc tính ánh sáng    : Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây [Fl.R.3s];

- Phạm vi chiếu sáng : 360°;

- Chiều cao toàn bộ    : 5,5m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng : 4,6m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực           : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

2. Hướng tuyến luồng

Tuyến luồng điều chỉnh vào cảng Chân Mây – Thừa Thiên Huế có hướng tuyến như sau:

- Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 5, 6 có hướng tuyến: 147°08' - 327°08';

- Đoạn từ cặp phao số 5, 6 đến vùng quay tàu có hướng tuyến: 90°00' - 270°00'.

3. Độ sâu luồng hàng hải

Độ sâu tuyến luồng điều chỉnh vào cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

3.1. Luồng tàu:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải được thông báo phía trên, độ sâu đạt: -12,2 (âm mười hai mét hai).

3.2. Vùng quay tàu:

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 235m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 16°20'00.3"

 108°00'46.3"

 16°19'56.6"

 108°00'52.9"

 

Độ sâu đạt: -11,9 (âm mười một mét chín).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên tuyến luồng điều chỉnh vào cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

              Hải đồ cần cập nhật: VN50020, VN4S0020, VN30011, VN300011.

 

(Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)