VỀ KHU VỰC THI CÔNG VÀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHẨN CẤP KHẮC PHỤC XÓI LỞ BỜ BIỂN HẢI DƯƠNG VÀ CHỈNH TRỊ LUỒNG CẢNG THUẬN AN NGÀY 15/7/2020

Thứ Tư, 15/07/2020, 15:58 GMT+7

HUE-24-2020

 

Vùng biển

: Thừa Thiên - Huế

               Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 414/QLDAGT ngày 09/7/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế; Văn bản số 858/CVHHTTH-PC ngày 04/7/2020 về việc chấp thuận phương tiện thi công công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An như sau:

         1. Khu vực thi công

         Khu vực thi công được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

16°34'35.8"

107°37'44.5"

16°34'32.1"

107°37'51.1"

B

16°34'32.4"

107°37'50.3"

16°34'28.7"

107°37'56.9"

C

16°34'24.1"

107°37'45.0"

16°34'20.4"

107°37'51.6"

D

16°34'27.5"

107°37'39.2"

16°34'23.8"

107°37'45.8"

 

         2. Thời gian thi công: từ ngày 15/7/2020 đến ngày 30/11/2020.

         3. Các phương tiện tham gia thi công:

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Chủng loại

1

Tĩnh Tài 79

QT-0628

Tàu kéo

2

Trường Thành 36

NA-2056

Sà lan

 

          

 

          Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

                        - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

Các bài đã đăng