VỀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHẨN CẤP KHẮC PHỤC XÓI LỞ BỜ BIỂN HẢI DƯƠNG VÀ CHỈNH TRỊ LUỒNG CẢNG THUẬN AN NGÀY 05/8/2020

Thứ Tư, 05/08/2020, 15:57 GMT+7

HUE-26-2020

Vùng biển

: Thừa Thiên - Huế

 

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 443/QLDAGT của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế; Văn bản số 916/CVHHTTH-PC ngày 17/7/2020 về việc chấp thuận phương tiện thi công công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về phương tiện thi công công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An như sau:

        1. Phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Chủng loại

1

Tĩnh Tài 79

QT-0628

Tàu kéo

2

Sà lan trục vớt 05

VNĐN-305-SL

Sà lan

 

        2. Thời gian thi công: Từ ngày 05/8/2020 đến ngày 13/12/2020.

        3. Khu vực thi công: Theo Thông báo hàng hải số 219(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 15/7/2020.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.   

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

Các bài đã đăng