VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CÁC PHAO H3, H4 BÁO HIỆU KHU VỰC THI CÔNG ĐÊ CHẮN SÓNG THUỘC DỰ ÁN ĐÊ CHẮN SÓNG CẢNG CHÂN MÂY - GIAI ĐOẠN 1, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 05/10/2020

Thứ Hai, 05/10/2020, 08:16 GMT+7

HUE-32-2020

    Vùng biển                : Thừa Thiên - Huế

    Tên luồng               : Chân Mây

    Tên báo hiệu            : Phao H3, H4

    Tọa độ địa lý           :

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

H3

16°20'10.0"

108°00'48.4"

16°20'06.3"

108°00'55.0"

H4

16°20'16.3"

108°00'31.0"

16°20'12.6"

108°00'37.6"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc thu hồi các phao H3, H4 báo hiệu khu vực thi công đê chắn sóng thuộc Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 1, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao H3, H4 báo hiệu khu vực thi công đê chắn sóng thuộc Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 1, tỉnh Thừa Thiên Huế chấm dứt hoạt động từ ngày 05/10/2020.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

Các bài đã đăng