VỀ VIỆC THIẾT LẬP MỚI BÁO HIỆU HÀNG HẢI AIS “ẢO” BÁO HIỆU VỊ TRÍ TÀU CÔNG THÀNH 27 BỊ ĐẮM KHU VỰC VÙNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 30/01/2021

Thứ Hai, 01/02/2021, 08:08 GMT+7

HUE-05-2021

 

Vùng biển

: Thừa Thiên Huế

         

Căn cứ công văn số 134/CVHHTTH-TT-ATANHH ngày 29/01/2021 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “ảo” báo hiệu vị trí tàu Công Thành 27 bị đắm khu vực vùng biển Thừa Thiên Huế với các đặc tính như sau:

          - Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

CONG THANH 27 WRECK

16°23'21,7"

107°55'15,3"

16°23'18,0"

107°55'21,8"

 

- Tác dụng                       : Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập;

- Dải tần hoạt động          : 156 - 162,5 MHz;

- Số nhận dạng (MMSI)  : 995746999;

- Tần suất phát thông tin  : Liên tục.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thủy hoạt động ngoài khơi vùng biển Thừa Thiên Huế tăng cường cảnh giới và đi tránh xa vị trí tàu đắm nói trên ít nhất 01 hải lý.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc)

Các bài đã đăng