VỀ KHU VỰC THI CÔNG VÀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG CÔNG TRÌNH NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI THUẬN AN NĂM 2020 NGÀY 12/3/2021

Thứ Sáu, 12/03/2021, 13:37 GMT+7

HUE-07-2021

 

Vùng biển

Tên luồng

: Thừa Thiên Huế

: Thuận An

         Căn cứ văn bản số 366/CVHHTTH-PC ngày 12/3/2021 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế về việc chấp thuận phương tiện thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Thuận An năm 2020;

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Thuận An năm 2020 như sau:

          1. Khu vực thi công: Luồng hàng hải Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế.

          2. Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 12/3/2021 đến ngày 31/5/2021.

         3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Chủng loại

1

Minh Hằng

LA-05621

Tàu hút

2

Vàm Cỏ Đông 09

CĐT-3000

Tàu đặt cẩu

3

Luật Nghị 07

SG 5680

Chở hàng có cửa xả đáy

4

 

SG 8680

Tàu đặt cẩu

5

Biển Mới 03

TG-14733

Chở hàng có cửa xả đáy

6

Tàu kéo

LA-05661

Tàu kéo

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Thuận An chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

           Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019. 

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

Các bài đã đăng