VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ PHAO TC BÁO HIỆU KHU VỰC THI CÔNG CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHẨN CẤP KHẮC PHỤC XÓI LỞ BỜ BIỂN HẢI DƯƠNG VÀ CHỈNH TRỊ LUỒNG CẢNG THUẬN AN NGÀY 09/7/2021

Thứ Sáu, 09/07/2021, 15:10 GMT+7

HUE-24-2021

Vùng biển

Tên báo hiệu

: Thừa Thiên Huế

: Phao TC

 

 

 Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°34'35.0"

107°37'47.8"

16°34'31.3"

107°37'54.4"

 

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 469/QLDAGT ngày 07/7/2021 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông về việc điều chỉnh vị trí phao TC báo hiệu khu vực thi công công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao TC báo hiệu khu vực thi công công trình Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An được điều chỉnh về vị trí mới có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°34'39.1"

107°37'45.4"

16°34'35.4"

107°37'52.0"

 

Các đặc tính khác của phao không thay đổi.

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

Các bài đã đăng