Mọi thông tin phản ánh, kiến nghị cải cách thủ tục hành chính thuộc Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế xin gửi về:

CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ

ĐỊA CHỈ: 06 NGUYỄN VĂN TUYẾT, PHƯỜNG THUẬN AN, THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐIỆN THOẠI: 0234.3890824 - 0234.3866156    FAX: 0234.3866240

EMAIL: cangvu.hue@vinamarine.gov.vn