• 1. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI KHU VỰC THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ
  • HUE - 11 - 2022

   Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng                   : Thuận An

        Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Thuận An - Thừa Thiên Huế được đo đạc và hoàn thành ngày 21/9/2022;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Thuận An - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

   Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi nửa hình tròn về phía Bắc có bán kính 1,5 hải lý, với tâm là điểm HT-TA có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°35’48.0’’

   107°37’36.0’’

   16°35'44.3"

   107°37'42.6"

    

       Độ sâu đạt: 13.0m (mười ba mét).

       Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 10.4m đến 12.9m, tại khu vực phía Tây của nửa hình tròn, khu vực rộng nhất lấn vào vùng đón trả hoa tiêu khoảng 630m. 

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

       Các phương tiện thuỷ khi ra, vào vùng đón trả hoa tiêu này phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên – Huế và lưu ý dải cạn nêu trên./.

   Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019, VN30010, VN30011, V130012;

    - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 2. VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI KHU VỰC CHÂN MÂY
 • 3. VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI KHU VỰC THUẬN AN