PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: Mai Duy Đông (DĐ: 0905.224.980)

Điện thoại bàn: 0234.3890824

Fax: 0234.3866240

Email: tchc.cangvuhue@gmail.com

PHÒNG THANH TRA – AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI

Trưởng phòng: Nguyễn Ân Định (DĐ: 0903.594.864)

Email: cvhhtthue.attthh@gmail.com

 

PHÒNG TÀI CHÍNH -KẾ TOÁN

Trưởng phòng: Đào Thị Loan (DĐ: 0905.111.469)

Email: taivu.cangvuhue@gmail.com

 

PHÒNG PHÁP CHẾ HÀNG HẢI

Trưởng phòng: Phan Văn Thành (DĐ: 0905.654.923)

Email: phapche.hue@gmail.com

                       phapche.hue@vinamarine.gov.vn

    

 

BỘ PHẬN TRỰC BAN TẠI KHU VỰC THUẬN AN

Điện thoại bàn: 0234.3866156

Email: pc.antoan@gmail.com

 

 

ĐẠI DIỆN CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ TẠI CHÂN MÂY

Trưởng Đại diện: Trần Đình Trú (DĐ: 0983.145.705)

Điện thoại bàn: 0234.3872613

FAX: 0234.3872612

Email: daidiencvchanmay@gmail.com