Công văn số 4024/CHHVN-KCHTHH ngày 19/9/2023 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Khai thác tuyến luồng hàng hải Chân Mây (sau khi điều chỉnh), tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ Tư, 20/09/2023, 07:52 GMT+7