Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Thứ Năm, 05/10/2023, 14:57 GMT+7

Truy cập vào đường link sau để tải Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

https://dx.gov.vn/bo-nhan-dien-huong-ung-ngay-chuyen-doi-so-quoc-gia-10102023-1696472551364.htm

Các bài đã đăng