Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thứ Tư, 18/10/2023, 08:21 GMT+7

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024

Các bài đã đăng