CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ BỐ TRÍ THUYỀN VIÊN TRÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Thứ Tư, 18/10/2023, 13:56 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, ngày 17/10/2023, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về bố trí thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa kết hợp phát phao tròn, phao áo cứu sinh cho các phương tiện tham gia thi công công trình trong vùng nước cảng biển Thừa Thiên Huế tại khu vực Thuận An.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật hàng hải, thủy nội địa trong việc bố trí thuyền viên trên phương tiện thủy nội địa; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa có hiệu quả các sự cố, tai nạn xảy ra liên quan đến bố trí thuyền viên, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, phát tờ rơi cho Chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên làm việc trên phương tiện các quy định về việc bố trí thuyền viên tại Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tồi thiểu trên phương tiện thủy nội địa; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến bố trí thuyền viên được quy định tại Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

Hoạt động tuyên truyền pháp luật, phát tờ rơi và phát phao tròn, phao áo cứu sinh là việc làm hết sức ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật hàng hải của Chủ phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên làm việc trên phương tiện; đồng thời phục vụ tốt cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khu vực.

Một số hình ảnh nổi bật:

Phát tờ rơi và phổ biến các quy định về bố trí thuyền viên trên Phương tiện thủy nội địa

Tặng áo phao và phao tròn cho thuyền viên và phương tiện

Nguồn: Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế

Các bài đã đăng