CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2023 VÀ HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT QUÝ IV NĂM 2023

Thứ Sáu, 10/11/2023, 16:29 GMT+7

Thực hiện Công văn số 4770/CHHVN-PC ngày 03/11/2023 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2023 và Kế hoạch số 51/QĐ-CVHHTTH ngày 11/01/2023 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, ngày 09/11/2023, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 và Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV năm 2023 đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Lê Xuân Hòa - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham dự trực tiếp tại trụ sở Thuận An và trực tuyến tại Đại diện Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế tại Chân Mây.

Hội nghị đã tuyên truyền ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các video, hình ảnh, tài liệu; phổ biến các văn bản mới được ban hành, văn bản có hiệu lực trong quý 4/2023; đặc biệt, Hội nghị cũng đã phổ biến đến viên chức, người lao động về chủ trương, định hướng quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Thừa Thiên Huế.

Thông qua việc tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam và Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật hàng quý, đơn vị đã đưa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thành một nhiệm vụ chính trị quan trọng, hình thành thói quen tìm hiểu pháp luật, tự học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và người lao động. Hội nghị là dịp để công chức, viên chức và người lao động đơn vị nắm vững những văn bản pháp luật mới, cũng như nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hoàn thiện và phát huy tinh thần phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc, nâng cao trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Lê Xuân Hòa – Phó Giám đốc cơ quan phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đại diện các Phòng tham gia tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới