VỀ CHƯỚNG NGẠI VẬT LÀ TÀU CHINA BOARD 1 BỊ SỰ CỐ MÁY CHÍNH, MẤT KHẢ NĂNG ĐIỀU ĐỘNG, VÀ ĐANG THẢ NEO TẠI KHU VỰC VÙNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ

Thứ Sáu, 30/09/2022, 08:35 GMT+7

HUE-12-2022

Vùng biển

: Thừa Thiên - Huế

 

 

Căn cứ văn bản số 973/CVHHTTH-PCHH ngày 27/9/2022 của Cảng vụ Hàng hải hàng hải Thừa Thiên Huế về chướng ngại vật tàu China Board 1 bị sự cố máy chính, mất khả năng điều động đang thả neo;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật là tàu China Board 1 bị sự cố máy chính, mất khả năng điều động, và đang thả neo tại khu vực vùng biển Thừa Thiên Huế, tại vị trí có tọa độ gần đúng:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°32'54.7"

107°46'39.4"

 16°32'51.0"

107°46'46.0"

 

       Vị trí tàu China Board 1 nằm trong phạm vi tuyến vận tải ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang và cách đèn biển Thuận An khoảng 8,8 hải lý về phía Đông Nam.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên khu vực vùng biển Thừa Thiên Huế lưu ý tăng cường cảnh giới và đi cách vị trí tàu China Board 1 bị sự cố nêu trên tối thiểu 1,0 hải lý.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

(Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)