• 1. Thông báo hàng hải về chấm dứt hoạt động nhận chìm chất nạo vét dự án Đê chắn sóng cảng Chân Mây - Giai đoạn 2
 • 2. VỀ CHƯỚNG NGẠI VẬT MỚI PHÁT HIỆN LÀ TÀU GIA BẢO 19 BỊ ĐẮM TRÊN VÙNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 17/12/2023
  • HUE-33-2023

   Vùng biển

   : Thừa Thiên Huế

    

    

         Căn cứ văn bản số 1594/CVHHTTH-TT-ATANHH ngày 17/12/2023 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế và báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về chướng ngại vật tàu Gia Bảo 19;

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về chướng ngại vật mới phát hiện là tàu GIA BẢO 19 bị đắm trên vùng biển Thừa Thiên Huế tại vị trí có tọa độ gần đúng:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°44'03.7"

   108°12'35.4"

   16°44'00.0"

   108°12'42.0"

    

         Tàu GIA BẢO 19 có kích thước chiều dài 69m, rộng 12m, trọng tải khoảng 2000 tấn. Vị trí tàu đắm nằm cách đèn biển Chân Mây khoảng 26 hải lý về phía Đông Bắc (khu vực biển này có độ sâu khoảng 80m).

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Thừa Thiên Huế tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên./.

   (Nguồn Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 3. VỀ KHU VỰC NHẬN CHÌM CHẤT NẠO VÉT CỦA DỰ ÁN ĐÊ CHẮN SÓNG CẢNG CHÂN MÂY-GIAI ĐOẠN 2 NGÀY 29/4/2023
 • 4. VỀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG XÂY DỰNG CẦU VƯỢT QUA CỬA THUẬN AN NGÀY 13/3/2023
  • HUE-06-2023

    

    

   Vùng biển:

   Tên luồng:

   Thừa Thiên Huế

   Thuận An

    

         Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 147/QLDAGT ngày 10/3/2023 của  Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế; văn bản số 277/CVHHTTH-PCHH ngày 10/3/2023 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế về việc chấp thuận phương tiện thi công công trình cầu qua cửa Thuận An.

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về phương tiện thi công xây dựng cầu vượt qua cửa Thuận An như sau:

   TT

   Tên phương tiện

   Số đăng ký

   Loại phương tiện

   Thời gian thi công

   1

   Phúc Thịnh 8888

   NA-2666

   Tàu kéo

   Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 01/4/2023

    

         Phạm vi khu vực thi công và hệ thống báo hiệu khu vực thi công theo thông báo hàng hải số 104(T)/2022/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30/5/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công cầu qua cửa Thuận An tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cảnh giới điều tiết tại hiện trường.

   Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

   (Nguồn Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 5. VỀ VIỆC DI DỜI TÀU CHINA BOARD 1 BỊ SỰ CỐ MÁY CHÍNH, MẤT KHẢ NĂNG ĐIỀU ĐỘNG, VÀ ĐANG THẢ NEO TẠI KHU VỰC VÙNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 03/10/2022
  • HUE-17-2022

   Vùng biển

   : Thừa Thiên - Huế

    

    

   Căn cứ văn bản số 1003/CVHHTTH-PCHH ngày 01/10/2022 của Cảng vụ Hàng hải hàng hải Thừa Thiên Huế về việc tàu China Board 1 bị sự cố tại vùng biển xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tàu China Board 1 bị sự cố máy chính, mất khả năng điều động, và đang thả neo tại khu vực vùng biển Thừa Thiên Huế, tại vị trí có tọa độ gần đúng:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°32'54.7"

   107°46'39.4"

    16°32'51.0"

   107°46'46.0"

    

          đã được di dời.

   Thông báo hàng hải số 210(P)/2022/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 27/9/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

                   Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 6. VỀ CHƯỚNG NGẠI VẬT LÀ TÀU CHINA BOARD 1 BỊ SỰ CỐ MÁY CHÍNH, MẤT KHẢ NĂNG ĐIỀU ĐỘNG, VÀ ĐANG THẢ NEO TẠI KHU VỰC VÙNG BIỂN THỪA THIÊN HUẾ
  • HUE-12-2022

   Vùng biển

   : Thừa Thiên - Huế

    

    

   Căn cứ văn bản số 973/CVHHTTH-PCHH ngày 27/9/2022 của Cảng vụ Hàng hải hàng hải Thừa Thiên Huế về chướng ngại vật tàu China Board 1 bị sự cố máy chính, mất khả năng điều động đang thả neo;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật là tàu China Board 1 bị sự cố máy chính, mất khả năng điều động, và đang thả neo tại khu vực vùng biển Thừa Thiên Huế, tại vị trí có tọa độ gần đúng:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°32'54.7"

   107°46'39.4"

    16°32'51.0"

   107°46'46.0"

    

          Vị trí tàu China Board 1 nằm trong phạm vi tuyến vận tải ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang và cách đèn biển Thuận An khoảng 8,8 hải lý về phía Đông Nam.

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thủy hoạt động trên khu vực vùng biển Thừa Thiên Huế lưu ý tăng cường cảnh giới và đi cách vị trí tàu China Board 1 bị sự cố nêu trên tối thiểu 1,0 hải lý.

   Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 7. THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC BIỂN HẠN CHẾ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI
  • CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

   CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:831/TBHH-CVHHTTH

    Thừa Thiên Huế, ngày 19  tháng 8 năm 2022

    

    

    

    

   THÔNG BÁO HÀNG HẢI

   Về khu vực biển cấm hoạt động hàng hải phục vụ công tác tổ chức bắn đạn

   thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế

    

    

    

   Vùng biển: Tỉnh Thừa Thiên Huế.

   - Căn cứ Khoản 7, Điều 44 và Khoản 2 Điều 45 Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

   - Căn cứ văn bản đề nghị công bố thông báo hàng hải số 12838/ĐN-TM ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Bộ Tham mưu Hải quân về việc tổ chức bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Thừa Thiên Huế.

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế thông báo thiết lập khu vực cấm hoạt động hàng hải có thời hạn, phục vụ công tác bắn đạn thật của Quân chủng Hải quân trên vùng biển Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

   1. Vị trí

   Khu vực trường bắn Bãi Chuối, thị trấn Lăng cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

   2. Phạm vi

   Khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 (có sơ đồ kèm theo) có tọa độ địa lý như sau:

   Tên điểm

   Hệ WGS - 84

   Vĩ độ

   Kinh độ

   A1

   16o 14’ 00”N

   108o 06’ 00” E

   A2

   16o 20’ 00”N

   108o 06’ 00” E

   A3

   16o 20’ 00”N

   108o 12’ 00” E

   A4

   16o 14’ 00”N

   108o 12’ 00” E

   3. Thời gian bắn đạn thật:

   - Chính thức: Từ 07h00 đến 21h00 ngày 25/8/2022.

   - Dự bị: Từ 07h00 đến 21h00 ngày 26/8/2022.

    

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Cấm các phương tiện thủy và người đi vào trong khu vực có tọa độ nêu trên trong thời gian bắn đạn thật trên biển để đảm bảo an toàn hàng hải./.

    

   Nơi nhận:

   - Bộ Giao thông vận tải (báo cáo);

   - Bộ NN&PTNT;

   - Cục Hàng hải Việt Nam (báo cáo);

   - Cục Hàng không VN;

   - Cục đường thuỷ nội địa;

   - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

   - UBND huyện Phú Lộc;

   - UBND huyện Phú Vang;

   - Bộ Tham mưu hải quân;

   - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển;

   - Trung tâm Thông tin ANHH;

   - BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh TT Huế;

   - Sở GTVT tỉnh TT Huế;

   - Sở NN&PTNT tỉnh TT Huế;

   - Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải

   Việt Nam (Truyền phát TBHH);

   - Các Cảng vụ hàng hải;

   - Các Cảng vụ đường thủy nội địa;

   - Đại diên Cảng vụ hàng không Quốc tế tại Phú Bài;

   - Công ty BĐATHH Nam Trung Bộ;

   - Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực II;

   - Đài Thông tin duyên hải Thừa Thiên Huế;

   - Giám đốc (báo cáo);

   - Đại diện CVHHTT Huế tại Chân Mây;

   - Các tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực;

   - Phòng TT-ATANHH;

   - Lưu: VT, PCHH.

   KT. GIÁM ĐỐC

   PHÓ GIÁM ĐỐC

    

   (Đã ký)

    

    

   Lê Xuân Hòa

    

    

 • 8. VỀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG XÂY DỰNG CẦU VƯỢT QUA CỬA THUẬN AN NGÀY 21/6/2022
  • HUE-08-2022

    

    

   Vùng biển:

   Tên luồng:

   Thừa Thiên Huế

   Thuận An

    

   Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 544/QLDAGT ngày 20/6/2022 của  Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông báo phương tiện thi công công trình Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An; văn bản số 620/CVHHTTH-PCHH ngày 17/6/2022 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế về việc chấp thuận phương tiện thi công công trình cầu qua cửa Thuận An.

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về phương tiện thi công xây dựng cầu vượt qua cửa Thuận An như sau:

   TT

   Tên phương tiện

   Số đăng ký

   Loại phương tiện

   Thời gian thi công

   1

   Trường Thành 86

   NA-2471

   Tàu kéo

   Từ ngày 21/6/2022 đến ngày 16/12/2022

   2

   Trường Thành 71

   NA-2417

   Sà lan chở hàng

    

   Phạm vi khu vực thi công và hệ thống báo hiệu khu vực thi công theo thông báo hàng hải số 104(T)/2022/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30/5/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thuỷ chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công cầu qua cửa Thuận An tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cảnh giới điều tiết tại hiện trường.

   (Nguồn Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 9. VỀ PHƯƠNG TIỆN THI CÔNG XÂY DỰNG CẦU VƯỢT QUA CỬA THUẬN AN NGÀY 13/6/2022
  • HUE-07-2022

    

    

   Vùng biển:

   Tên luồng:

   Thừa Thiên Huế

   Thuận An

    

         Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 506/QLDAGT ngày 10/6/2022 của  Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông báo phương tiện thi công công trình Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An; văn bản số 569/CVHHTTH-PCHH ngày 10/6/2022 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế về việc chấp thuận phương tiện thi công công trình cầu qua cửa Thuận An.

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về phương tiện thi công xây dựng cầu vượt qua cửa Thuận An như sau:

   TT

   Tên phương tiện

   Số đăng ký

   Loại phương tiện

   Thời gian thi công

   1

   Tàu kéo

   LA-07068

   Tàu kéo

   Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 09/02/2023

   2

   Trường Thành 55

   NA-2555

   Sà lan chở hàng

    

         Phạm vi khu vực thi công và hệ thống báo hiệu khu vực thi công theo thông báo hàng hải số 104(T)/2022/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 30/5/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công cầu qua cửa Thuận An tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cảnh giới điều tiết tại hiện trường.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc)

 • 10. VỀ KHU VỰC THI CÔNG VÀ THIẾT LẬP MỚI PHAO BÁO HIỆU KHU VỰC THI CÔNG XÂY DỰNG CẦU VƯỢT QUA CỬA THUẬN AN NGÀY 30/5/2022
  • HUE-06-2022

    

    

   Vùng biển:

   Tên luồng:

   Thừa Thiên Huế

   Thuận An

    

   Tên báo hiệu:

   TC1, TC2, TC3, TC4

    

   Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 458/QLDAGT ngày 30/5/2022 của  Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế về việc khu vực thi công và thiết lập phao báo hiệu thi công công trình Cầu qua cửa Thuận An thuộc dự án Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về khu vực thi công và thiết lập mới phao báo hiệu khu vực thi công xây dựng cầu vượt qua cửa Thuận An như sau:

   1. Khu vực thi công và thời gian thi công

   - Khu vực thi công trong vùng nước cảng biển Thừa Thiên Huế tại khu vực Thuận An từ phía bờ xã Hải Dương đến phía bờ thị xã Thuận An, nằm về phía hạ lưu cặp phao 3A, 6 luồng hàng hải Thuận An khoảng 200m.

   - Thời gian thi công: Dự kiến từ tháng 5/2022 đến tháng 3/2025.

   2. Thiết lập phao báo hiệu khu vực thi công công trình

   Thiết lập các phao “TC1”, “TC2”, “TC3”, “TC4” báo hiệu khu vực thi công công trình cầu qua cửa Thuận An với các đặc tính như sau:

   - Vị trí:

   + Phao “TC1”, “TC2”: Nằm về phía hạ lưu khu vực thi công;

   + Phao “TC3”, “TC4”: Nằm về phía thượng lưu khu vực thi công.

   - Tọa độ địa lý:

   Tên báo hiệu

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   TC1

    16°34'19.0"

    107°37'07.1"

   16°34'15.4"

    107°37'13.7"

   TC2

    16°34'18.8"

    107°37'13.0"

   16°34'15.1"

    107°37'19.6"

   TC3

    16°34'08.0"

    107°37'12.4"

   16°34'04.3"

    107°37'19.0"

   TC4

    16°34'09.2"

    107°37'24.2"

   16°34'05.5"

    107°37'30.8"

    

   - Tác dụng: Báo hiệu khu vực công trình đang thi công;

   a. Đặc tính nhận biết ban ngày:

   - Hình dạng: Hình tháp lưới;

   - Màu sắc: Màu vàng;

   - Dấu hiệu đỉnh: Một chữ "X" màu vàng;

   - Số hiệu: Các chữ "TC1", "TC2", "TC3", "TC4" tương ứng màu đỏ;

   - Chiều cao toàn bộ: 4,7m tính đến mặt nước;

   - Tầm hiệu lực ban ngày: 1,3 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

   b. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

   - Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (4) chu kỳ 10 giây;

   - Phạm vi chiếu sáng: 360°;

   - Chiều cao tâm sáng: 3,5m tính đến mặt nước;

   - Tầm hiệu lực: 2,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

   Các phương tiện thuỷ chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công được báo hiệu bởi các phao trên và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng cảnh giới điều tiết tại hiện trường.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc)

 • 11. THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG THI CÔNG KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT PHỤC VỤ THIẾT KẾ CẦU QUA CỦA THUẬN AN THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG VEN BIỂN TỈNH TT HUẾ NGÀY 24/12/2021
 • 12. VỀ CHƯỚNG NGẠI VẬT NGUY HIỂM MỚI PHÁT HIỆN LÀ PHƯƠNG TIỆN NỔI PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHOAN BỊ ĐẮM TẠI KHU VỰC VÙNG BIỂN THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 26/11/2021
  • HUE-40-2021

   Vùng biển

   : Thừa Thiên Huế

   Tên luồng

   : Thuận An

             Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc phương tiện nổi phục vụ công tác khoan bị đắm tại khu vực vùng biển Thuận An - Thừa Thiên Huế;

   Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là phương tiện nổi phục vụ công tác khoan bị đắm tại khu vực vùng biển Thuận An - Thừa Thiên Huế, có tọa độ địa lý như sau:

   Hệ VN2000

   Hệ WGS84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°34'31.9"

   107°37'10.5"

   16°34'28.2"

   107°37'17.1"

    

             Vị trí phương tiện đắm cách đăng tiêu TK1 luồng hàng hải Thuận An khoảng 240m về phía Đông Nam; nằm ngoài luồng, khoảng cách ngắn nhất đến biên trái luồng khoảng 115m; độ sâu vị trí phương tiện đắm khoảng 7.0m so với số “0” Hải đồ.

   HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

             Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển khu vực cửa Thuận An tăng cường cảnh giới và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng khi đi qua khu vực phương tiện đắm nói trên.

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

 • 13. VỀ VIỆC HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT ĐỊA MÔI TRƯỜNG TẠI LÔ 115, THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM NGÀY 15/11/2021
  • HUE - 36 - 2021

    

   Vùng biển

   : Thềm lục địa Việt Nam

           Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số EVN.O.386/NTTV.LD.2021 ngày 12/11/2021 của VPĐH ENI Việt Nam B.V tại Thành phố Hồ Chí Minh Lô 115;

           Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc hoạt động khảo sát địa môi trường tại Lô 115, thềm lục địa Việt Nam của tàu khảo sát M/V DAU KHI 105 như sau:

   1. Vị trí khảo sát địa môi trường

           Vị trí khảo sát tại điểm có tọa độ như sau:

   Tên điểm

   Hệ VN - 2000

   Hệ WGS - 84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   1

   16°34'52.5"

   108°35'56.3"

   16°34'48.9"

   108°36'02.9"

    
   1. Đặc điểm nhận dạng của tàu khảo sát:

   - Tên tàu         : M/V DAU KHI 105

           - Loại tàu        : Tàu khảo sát

           - Quốc tịch/cờ : Việt Nam

           - Kích thước    : Dài: 39.0 m; Rộng: 9.5 m; Mớn nước: 3.2 m

           - Màu              : Xanh, trắng

           3. Thời gian khảo sát: Từ ngày 20/11/2021 đến ngày 22/11/2021.

   HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

           Các phương tiện hành hải khi đi qua khu vực nói trên cần tăng cường cảnh giới và tránh xa tàu khảo sát M/V DAU KHI 105 tối thiểu 02 hải lý.

   Ghi chú:  Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

   (Nguồn: Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)

    

 • 14. THÔNG BÁO HÀNG HẢI PHƯƠNG TIỆN GẶP NẠN TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN NGÀY 14/11/2021
 • 15. THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC BIỂN CẤM HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI
Trang 1 / 3