VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT LUỒNG TÀU, VÙNG QUAY TÀU VÀ BẾN PHAO 5.000DWT CẢNG DẦU KHÍ PVOIL THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 08/9/2023

Thứ Bảy, 09/09/2023, 08:37 GMT+7

HUE - 28- 2023

Vùng biển             : Thừa Thiên Huế

Tên luồng             : Luồng vào bến phao 5.000DWT cảng dầu khí PVOIL

      Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 213/CNTTH-KHO ngày 06/9/2023 của Chi nhánh Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung tại Thừa Thiên Huế;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và bến phao 5.000DWT cảng dầu khí PVOIL Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

1. Luồng tàu                                                                                                   

         Trong phạm vi đáy luồng vào bến phao 5.000DWT cảng dầu khí PVOIL Thừa Thiên Huế có bề rộng 50m, từ vị trí tiếp giáp với luồng hàng hải Chân Mây đến vùng quay tàu, độ sâu đạt: 7.1m (bảy mét mốt).

2. Vùng quay tàu

          Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế có bán kính 75m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O-PV

16°19'35.9"

108°00'44.9"

16°19'32.2"

108°00'51.5"

 

độ sâu đạt: 5.3m (năm mét ba).

3. Bến phao 5.000 DWT

      Trong phạm vi bến phao 5.000DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV2

16°19'34.6"

108°00'41.4"

16°19'30.9"

108°00'48.0"

NV3

16°19'33.0"

108°00'40.2"

16°19'29.4"

108°00'46.8"

NV4

16°19'30.3"

108°00'44.1"

16°19'26.6"

108°00'50.7"

NV5

16°19'31.9"

108°00'45.3"

16°19'28.2"

108°00'51.9"

 

độ sâu đạt: 6.6m (sáu mét sáu).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng vào bến phao 5.000DWT cảng dầu khí PVOIL Thừa Thiên Huế đi đúng tuyến luồng và tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http:// vms-north.vn.           

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm hàng hải Miền Bắc)