VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG TÀU, VÙNG QUAY TÀU VÀ VÙNG NƯỚC TRƯỚC BẾN SỐ 3 CẢNG CHÂN MÂY - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 21/8/2023

Thứ Ba, 22/08/2023, 08:46 GMT+7

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 0108/ĐĐN-HHH ngày 17/8/2023 của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật luồng nhánh, vùng quay tàu và vùng nước trước Bến số 3 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

       1. Luồng vào Bến số 3 cảng Chân Mây

       Trong phạm vi đáy luồng có bề rộng thay đổi từ 341m đến 108m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không).

       2. Vùng quay tàu

       Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 320m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°19'39.3"

108°00'52.3"

16°19'35.6"

108°00'58.8"

 

       Độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không).

       3. Vùng nước trước Bến số 3

       Trong phạm vi vùng nước trước Bến số 3 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN1

16°19'44.5"

108°00'55.9"

16°19'40.9"

108°01'02.5"

KN2

16°19'35.7"

108°00'55.8"

16°19'32.1"

108°01'02.4"

M1

16°19'44.5"

108°00'58.9"

16°19'40.8"

108°01'05.5"

M2

16°19'35.7"

108°00'58.9"

16°19'32.0"

108°01'05.5"

       Độ sâu đạt: 10.0m (mười mét không).

       Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 9.2m đến 9.9m, nằm dọc theo tuyến mép bến, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 3m.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50020, V14N0020;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.        

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm hàng hải Miền Bắc)