VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÙNG ĐẬU TÀU TRƯỚC BẾN SỐ 1, VÙNG QUAY TÀU VÀ VÙNG ĐẬU TÀU PHÍA ĐÔNG CẢNG CHÂN MÂY NGÀY 29/12/2023

Chủ Nhật, 31/12/2023, 09:58 GMT+7

HUE - 35 - 2023

Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

Tên luồng             : Luồng Hàng hải Chân Mây

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 516/ĐĐN-CM ngày 28/12/2023 của  Công ty Cổ phần cảng Chân Mây;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng đậu tàu trước Bến số 1, vùng quay tàu và vùng đậu tàu phía Đông cảng Chân Mây, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

1. Vùng đậu tàu trước Bến số 1:

Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

K1

16°19'52.6"

108°00'55.9"

16°19'49.0"

108°01'02.5"

K2

16°19'52.6"

108°00'52.8"

16°19'49.0"

108°00'59.4"

K3

16°20'08.5"

108°00'52.8"

16°20'04.8"

108°00'59.4"

K4

16°20'06.3"

108°00'55.9"

16°20'02.6"

108°01'02.5"

 

Độ sâu đạt: 11.0m (mười một mét).

Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu từ 9.5m đến 10.9m, dọc theo tuyến mép Bến số 1, kéo dài từ điểm K4 về phía điểm K1 khoảng 315m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 8m;

- Dải cạn có độ sâu từ 9.5m đến 10.9m, kéo dài từ điểm K4 về phía điểm K3 khoảng 65m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 8m.

2. Vùng đậu tàu phía Đông:

Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

16°19'54.9"

108°00'56.7"

16°19'51.2"

108°01'03.3"

B

16°19'58.2"

108°00'56.7"

16°19'54.5"

108°01'03.3"

C

16°19'58.2"

108°00'58.0"

16°19'54.5"

108°01'04.6"

D

16°19'54.9"

108°00'58.0"

16°19'51.2"

108°01'04.6"

 

Độ sâu đạt: 5.0m (năm mét không).

3. Vùng quay tàu phía Đông

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 120m, tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O2

16°19'48.9"

108°00'52.5"

16°19'45.3"

108°00'59.1"

 

Độ sâu đạt: 10.5m (mười mét rưỡi).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên vùng đậu tàu trước Bến số 1 cảng Chân Mây lưu ý dải cạn nói trên./.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)