• 1. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA VÙNG NƯỚC TRƯỚC BẾN SỐ 2 CẢNG THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 10/12/2019
  • HUE - 23 - 2019

   Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng                   : Thuận An

         Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải số 50/CV-CTA ngày 03/12/2019 của Công ty Cổ phần cảng Thuận An; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến số 2 Cảng Thuận An - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" hải đồ) như sau:

   Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

   Tên điểm

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   K

   16°33'14.8"

    107°38'27.1"

    16°33'11.1"

    107°38'33.7"

   L

    16°33'15.7"

    107°38'26.5"

    16°33'12.1"

    107°38'33.1"

   M

    16°33'17.4"

    107°38'29.4"

    16°33'13.8"

    107°38'36.0"

   N

    16°33'16.6"

    107°38'29.9"

    16°33'12.9"

    107°38'36.5"

    

   Độ sâu đạt: -4,0m (âm bốn mét).

            Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -3,2m, nằm về phía thượng lưu vùng nước, kéo dài từ điểm L đến điểm K khoảng 15m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 20m.

     Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

                  - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)