• 1. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHU CHUYỂN TẢI TẠI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 30/8/2019
  • HUE - 14 - 2019

   Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

      Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 30.08/2019-DN ngày 30/8/2019 của Công ty cổ phần Rainbow Việt Nam; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật khu chuyển tải tại Thuận An - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

         Trong phạm vi khu chuyển tải, được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 360m, tâm có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°35'33.3"

   107°37'55.2"

   16°35'29.6"

   107°38'01.8"

    

   độ sâu đạt: -17,1 (âm mười bảy mét mốt).

               Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50019, V14N0019;

   Nguồn TCTY BĐATHHMB

 • 2. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHU CHUYỂN TẢI TẠM THỜI THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 23/5/2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN RAINBOW VIỆT NAM
  • HUE - 15- 2016

   Vùng biển             : Thừa Thiên - Huế

       Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 1108A/CV-RBVN ngày 23/5/2016 của Công ty cổ phần Rainbow Việt Nam; Bình đồ độ sâu, kết quả rà quét mặt đáy khu chuyển tải tạm thời Thuận An - Thiên Huế do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 23/5/2016.

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thông số kỹ thuật khu chuyển tải tạm thời Thuận An - Thừa Thiên Huế, được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

         Trong phạm vi khu chuyển tải, được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 360m, tâm có tọa độ:

   Hệ VN-2000

   Hệ WSG-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   16°35'33.3"

   107°37'55.2"

   16°35'29.6"

   107°38'01.8"

    

   độ sâu đạt: -17,1 (âm mười bảy mét mốt).

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)