• 1. VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐIỂM NEO ĐẬU TÀU CẤP XĂNG DẦU TRÊN MẶT NƯỚC TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THUẬN AN - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 14/8/2018
  • HUE - 21 - 2018

   Vùng biển         : Thừa Thiên - Huế

   Tên luồng         : Thuận An

               Căn cứ văn bản số 08.08/CV-TT ngày 08/8/2018 của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thủy Tân về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu điểm neo đậu tàu cấp xăng dầu trên mặt nước trong vùng nước cảng biển Thuận An - Thừa Thiên Huế;

             Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của điểm neo đậu tàu cấp xăng dầu trên mặt nước trong vùng nước cảng biển Thuận An - Thừa Thiên Huế (độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

             Tong phạm vi điểm neo đậu tàu được giới hạn bởi đường tròn đường kính 120m, tâm điểm neo có tọa độ:    

   Hệ VN-2000

   Hệ WGS-84

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

   Vĩ độ (N)

   Kinh độ (E)

    16°33'56.9"

    107°37'53.8"

    16°33'53.3"

    107°38'00.4"

    

             độ sâu đạt -2,2m (âm hai mét hai).

             Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50019, VN4N0019;

                            Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

    

   (Nguồn: Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc)